We hebben in mei 2020 voor de facturatie en de inning van de jaarlijkse bijdrage gebruik gemaakt van een nieuw systeem. In verreweg de meeste gevallen is dit goed verlopen, maar zoals dat gaat bij dergelijke processen, liepen we tegen enkele kinderziektes aan. Wij betreuren dat uiteraard en stellen alles in het werk om deze zorgvuldig te verhelpen.
Veel gestelde vragen en antwoorden hieromtrent vindt u hier

Op 1 juni zijn we gesloten. 

 

 

 

 

 

persoonlijke digitale omgeving

Wilt u uw bewijs van inschrijving downloaden, uw persoonlijke gegevens inzien en (gedeeltelijk) wijzigen, een attest aanvragen of toestemming geven voor automatische incasso? Log dan in in uw persoonlijke digitale omgeving

Komt u er niet uit, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

 

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

Dutch Green Building Council

Prijs

€1540

Aanbieder

Naturio

Prijs

€275

Aanbieder

Dutch Green Building Council

Prijs

€770

Beroepservaringperiode

Iedereen die na 31 december 2014 een diploma heeft behaald aan een erkende opleiding moet eerst beroepservaring opdoen voordat hij of zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren. 

Er zijn twee manieren om de beroepservaringperiode te doorlopen: de zelfstandige route en het geïntegreerde programma. Afgestudeerden van de Academies voor Bouwkunst kunnen meestal direct ingeschreven worden in het architectenregister. Wel moeten zij een verklaring meesturen waarin de examencommissie aangeeft dat voldaan is aan de eindtermen van de Regeling Beroepservaringperiode.

 

 

Beroepservaringsperiode

Buitenlandse beroepskwalificaties

Om voor automatische erkenning zoals bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG in aanmerking te komen, dient een kandidaat een opleiding gevolgd te hebben die vermeld staat op Annex V van Richtlijn 2005/36/EG en het bijbehorend beroepservaringscertificaat te hebben. Hierbij geldt dat iemand die een studie in het ene land en een beroepservaringsperiode in een ander land heeft voltooid ('gemengde kwalificaties'), in beginsel niet in aanmerking komt voor automatische erkenning. Bovendien is de automatische erkenningsprocedure alleen mogelijk voor architecten.

Hier leest u meer over dit onderwerp.