Verbouw en transformatie

Startdatum:

16 januari 2018

Discipline:

Architecten, Interieurarchitecten, Stedenbouwkundigen

Aanbieder:

BNA Academie

Type:

Cursus

Niveau:

Niet van toepassing

Plaats/Locatie:

Amsterdam / ntb

Tijd:

van 13:30 tot 17:00

Kosten:

€395

Certificaat:

Ja

Het Bouwbesluit 2012 kent eenvoudigere regels en lagere eisen voor verbouw en herbestemmen. Dat biedt kansen: plannen zijn zowel technisch als financieel eerder haalbaar. Voorwaarde is wel dat u de regels kent en ze correct toepast. In deze cursus geeft u daar op praktische manier een invulling aan.