Dagcursus Ruimtelijke ordening en de Omgevingswet

Startdatum:

22 juni 2017

Discipline:

Stedenbouwkundigen

Aanbieder:

Peutz bv

Type:

Cursus

Niveau:

Niet van toepassing

Plaats/Locatie:

Zoetermeer / Conferentieruimte van Peutz Zoetermeer

Tijd:

van 09:00 tot 17:00

Kosten:

€525

Certificaat:

Ja

Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Crisis- en herstelwet zijn relevante wijzigingen op het gebied van de ruimtelijke ordening doorgevoerd. Uiteindelijk zullen met de verwachte komst van de Omgevingswet in 2019 de diverse regels voor ruimtelijke projecten worden samengevoegd. In de cursus wordt ingegaan op de instrumenten die een rol kunnen spelen bij planologische procedures voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van woningbouw of bedrijvigheid. Inzicht wordt gegeven in het begrip "goede ruimtelijke ordening" en de rol die milieu hierbij speelt. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden om plannen en projecten mogelijk te maken. De cursus biedt die informatie die nodig is bij het opstellen of het kritisch beoordelen van ruimtelijke plannen.