Wet op kwaliteitsborging: Gevolgen & Kansen

Startdatum:

08 mei 2017

Discipline:

Architecten

Aanbieder:

BNA Academie

Type:

Cursus

Niveau:

Niet van toepassing

Plaats/Locatie:

Eindhoven, Zwolle, Amsterdam & Utrecht / ntb

Tijd:

van 13:00 tot 16:00

Kosten:

€ 145,00

Certificaat:

Ja

Op 1 januari 2018 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De wet verandert de werkwijze en verantwoordelijkheden van alle bij de bouw betrokken partijen ingrijpend. Doel van de wet is om de kwaliteit van de opgeleverde bouwwerken te verbeteren en de positie van opdrachtgevers/kopers van bouwwerken ten opzichte van aannemers sterker te maken. De wet geldt voorlopig alleen voor eenvoudige bouwwerken (gevolgklasse 1 van de Eurocodes). Na evaluatie van de wet gaan ook complexere bouwwerken onder de Wkb vallen. BNA Academie organiseert daarom een serie voorlichtingsbijeenkomsten (De WKB-WEEK) over de gevolgen die de Wkb voor uw werk als architectenbureau heeft.