Van bouwprofessional naar kwaliteitsborger

Startdatum:

20 september 2017

Discipline:

Architecten, Interieurarchitecten, Stedenbouwkundigen, Tuin- en landschapsarchitecten

Aanbieder:

BNA Academie

Type:

Opleiding

Niveau:

Niet van toepassing

Plaats/Locatie:

Midden van het land / ntb

Tijd:

van 09:30 tot 16:45

Kosten:

€ 3.495,00

Certificaat:

Ja

Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb, planning 1 januari 2018) wordt een nieuwe taak in het bouwproces geïntroduceerd: de kwaliteitsborger, een onafhankelijke private toezichthouder op de bouw. Deze opleiding is er op gericht om de transitie van BWT-er naar kwaliteitsborger tot stand te brengen door middel van het bijbrengen van de nog ontbrekende kennis en vaardigheden die nodig zijn om te functioneren als private kwaliteitsborger. Na het goed afronden van zowel de toets als de opdracht ontvangt de deelnemer een diploma Kwaliteitsborging. Er wordt momenteel gewerkt aan een register voor kwaliteitsborgers. Zo snel dat in werking is kan iedere deelnemer met een diploma zich hierbij aanmelden.