HBO LICHTONTWERP

Startdatum:

24 september 2019

Discipline:

Architecten, Interieurarchitecten, Tuin- en landschapsarchitecten

Aanbieder:

Lighting Design Academy

Type:

Opleiding

Niveau:

HBO

Plaats/Locatie:

Lighting Design Academy / Amersfoort

Tijd:

van 18:30 tot 21:30

Kosten:

€2950

Certificaat:

Ja

Doelstelling: In deze opleiding, op HBO niveau, wordt u een verdere creatieve verdieping in het vakgebied licht aangeboden. U maakt kennis met nieuwe inzichten en methodieken en ziet hoe dit in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Deze klassikale opleiding bestaat uit 22 avonden die gehouden worden in de showrooms van verschillende lichtbedrijven. Naast deze inspirerende locaties worden er diverse specialisten, lichtadviseurs + lichtontwerpers, ingezet om de onderwerpen inzichtelijk te maken en uw vaardigheden op hoger niveau te brengen. We gaan diep in op het lichtontwerpproces en zullen diverse cases, interieur en exterieur, vanaf de brainstorm fase tot aan het definitieve ontwerp doorlopen. Na het completeren van deze opleiding bent u in staat de volledige trajecten van lichtprojecten succesvol af te ronden. Waarom deze opleiding? De eisen die aan een goed lichtontwerp worden gesteld worden steeds complexer en omvangrijker. Niet enkel de technische kant van het lichtplan is belangrijk. Minstens even belangrijk is het hoe mensen een ruimte beleven, welk gevoel wordt opgewekt, wat is de boodschap die verteld wordt. Naast de psychologische aandachtspunten worden ook de gezondheidsaspecten van een lichtadvies steeds belangrijker. Visuele taken hebben een bepaalde hoeveelheid licht nodig, hoe zit het met verblinding? Energiebesparing en comfort in relatie tot gebruiker en leeftijd? Al deze onderwerpen eisen een gedegen kennis van ons vak en dit gaat veel verder dan uitsluitend de basis in verlichtingskunde. Deelnemers aan deze opleiding kunnen complexere en beter gemotiveerde lichtontwerpen maken en zo een grotere meerwaarde zijn voor een opdrachtgever. Inhoud: 1. Licht en lichtontwerp, context, lichtkunst, geschiedenis en toekomst 2. Psychologie en perceptie, optische systeem, visuele systeem, interactie ruimte en licht, architectuur en licht, invloed materialisatie, kwaliteit en licht, kleur en licht, verblinding en licht, gezondheid en licht. 3. Verlichtingskunde, begrippen, licht jargon, spectrum, kleurtemperatuur, kleurweergave index, nieuwe inzichten. 4. Lichtbronnen, families en eigenschappen, kunstlicht en daglicht, keuze, culturele aspecten. 5. Armaturen, optisch, reflectie, refractie, lenzen, systemen en componenten, elektrische onderdelen, daglicht systemen, lichtverdeling en toepassingen. Lichtregelsystemen, opbouw, communicatievormen, sfeer en energie, lichtscenes. Praktijk; normen en aanbevelingen, interieur verlichting, exterieur verlichting, openbare verlichting, industriële verlichting, lichthinder, lichtsoftware, vormgeven van lichtplannen, presentatie van lichtontwerpen, lichtontwerpproces, relaties tussen de marktspelers, gereedschappen. Studiematerialen en lesavonden: U krijgt een complete set met (digitale) lesboeken, een tablet en lichtsoftware. Alle materialen zijn in de opleidingsprijs inbegrepen. Een extra meerwaarde is dat we met de klas diverse avonden te gast zijn bij diverse lichtbedrijven, dit betekent dat de lesavonden op wisselende locaties worden gehouden. De locaties zijn voornamelijk in de regio Amersfoort, Amsterdam, Utrecht, Breda en Rotterdam. Hiermee heeft u meteen contact met de praktijk en verbreedt u tevens uw zakelijke netwerk. Verdere gegevens: Opleidingsduur: -8 maanden, 22 lesavonden Tijdstip: -18.30 t/m 21.30 Start: -Zie het lesrooster, het maximaal aantal deelnemers is 25. Investering: -€ 2.950,- excl. BTW / inclusief 22 lesavonden, materialen en examen Vooropleiding: Om de opleiding goed te kunnen af ronden is minimaal een MBO niveau gewenst. Ook wordt er van deelnemers verwacht dat er een basis aan lichtkennis aanwezig is. Leesvaardigheid in de Engelse taal is belangrijk omdat delen van het materiaal uitsluitend in het Engels beschikbaar zijn. U dient rekening te houden met het voorbereiden van lessen, dit zal tussen 2 tot 4 uur per week bedragen. Afronding: U ontvangt uw diploma HBO lichtontwerp indien u een voldoende (hoger dan een 6) resultaat heeft behaald bij de 4 deeltentamens en wanneer uw eindcase positief (hoger dan een 6) is beoordeeld. Addendum: Het programma van deze opleiding is opgezet conform de educatieve aanbevelingen van de PLDA en de IALD. Veel docenten zijn lid van de de beroepsverenigingen zoals de NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde). Meer weten en/of een afspraak maken? Mail ons uw vragen of mail enkele voorkeurdata voor een vrijblijvend gesprek bij ons in Amersfoort. Tot ziens!