NEN 6079 - Brandveiligheid van grote brandcompartimenten - Risicobenadering

Startdatum:

12 oktober 2018

Discipline:

Architecten, Interieurarchitecten, Stedenbouwkundigen, Tuin- en landschapsarchitecten

Aanbieder:

NEN Trainingen

Type:

Cursus

Niveau:

MBO/HBO

Plaats/Locatie:

Utrecht /

Tijd:

van 09:30 tot 17:00

Kosten:

€580

Certificaat:

Ja

In deze training passeert de volledige inhoud van NEN 6079, de norm voor de risicobeoordeling van grote brandcompartimenten, de revue. Aan de hand van oefeningen/praktijkcases leert u hoe de norm werkt. De training start met een werkwijze van NEN 6079 op hoofdlijnen waarna elke fase getailleerd wordt toegelicht. Daarnaast krijgt u uitleg over de relatie met andere normen. Het aspect vluchtveiligheid wordt in deze training niet behandeld. NEN 6079 is in juni 2016 definitief gepubliceerd en de verwachting is dat de norm een even belangrijke rol gaat spelen als onderbouwing van gelijkwaardige oplossingen. Het Bouwbesluit stelt beperkingen aan de omvang van een brandcompartiment. Om brandcompartimenten groter dan de grenswaarde te realiseren, moet de aanvrager gelijkwaardige veiligheid aantonen. Tot op heden gebeurt dat vaak aan de hand van NEN 6060. Vanaf heden kan NEN 6079 ook gebruikt worden. NEN 6079 biedt nieuwe kansen en mogelijkheden voor ondernemers en adviseurs waarbij de brandveiligheid van grote brandcompartimenten moet worden beschouwd. Aan de hand van de NEN 6079-gebeurtenissenboom kunnen verschillende fases van een brand (F(A), P1,1, P2, P3 en P4) voor een project in beeld worden gebracht. Dit biedt de ontwerper/adviseur met de ondernemer het inzicht en dus de mogelijkheid om bij elke ontwikkelstap van de brand in te grijpen. Verdedigingslinies kunnen hierdoor worden ingezet in het verlagen van de kans op het ontstaan van brand en ook in het beperken van de gevolgen ervan. Deze training wordt in samenwerking met ingenieursbureau DGMR en advies- en ingenieursbureau Antea Group Nederland gegeven. Klaas Jan de Boer en Peter van de Leur zijn de rapporteurs van NEN 6079. Kijk voor het complete aanbod van NEN Trainingen op www.nen.nl/trainingen