OmgevingsTour Utrecht Gezonde

Startdatum:

22 februari 2018

Discipline:

Stedenbouwkundigen

Aanbieder:

BNSP

Type:

Overig

Niveau:

HBO/Universitair

Plaats/Locatie:

Utrecht / Krachtstation

Tijd:

van 13:00 tot 17:00

Kosten:

€0

Certificaat:

Nee

Utrecht groeit, steeds meer mensen trekken naar deze stad. Om plek te bieden aan al die mensen is er een grote verdichtingsopgave, bouwen binnen de grenzen van de stad. Interessante vraag voor de beroepsgroep stedenbouw en planologie is, hoe onze professie kan bijdragen aan een inclusieve stad waarin de maatschappelijke opgaven net zo belangrijk zijn als de groei. En hoe je kunt bijdragen aan steviger netwerken binnen de buurt, bijvoorbeeld ten bate van langer zelfstandig thuis wonen, het tegengaan van eenzaamheid, grotere zelfredzaamheid, veerkracht maar ook community-vorming. Dat zijn immers grote maatschappelijke uitdagingen die steeds meer op de stad afkomen. Wat betekent dat voor ons beroep? Wellicht dat ook onze beroepsgroep uitgangspunten als “look at what’s strong, not at what’s wrong”, en “create health by creating communities”, kan versterken. Het gaat Utrecht niet om de leefomgeving an sich, maar om de mensen die erin wonen. Onder deskundige leiding gaan we presentaties, discussies en workshops aan om bovenstaand thema aan de orde te stellen.