Cursus Meer kleur in groen; ecologische kansen

Startdatum:

21 januari 2020

Discipline:

Stedenbouwkundigen, Tuin- en landschapsarchitecten

Aanbieder:

Naturio

Type:

Cursus

Niveau:

HBO/Universitair

Plaats/Locatie:

Amersfoort / Utrecht /

Tijd:

van 09:30 tot 17:00

Kosten:

€395

Certificaat:

Ja

Duik in de achtergronden en praktijk van de ecologie om meer natuurwaarde te kunnen ontwikkelen en biodiversiteit te bereiken. Leer kansen herkennen in bodems, abiotiek en ecologische randvoorwaarden die de natuurwaarde sturen. Maak hiervan gebruik in ruimtelijke ordeningsprojecten, groenontwerp of beleidskeuzen. Leer op basis van ecologische kennis de kansen van een specifieke plek benutten voor meer biodiversiteit. Na deze cursus heeft u: 1. Zicht op (bodem)factoren die natuurkwaliteit bepalen, ook in bebouwd gebied; 2. Kennis van enkele belangrijke ecologische processen; 3. Besef van natuurpotenties binnen de ruimtelijke ordening en groenontwerp; 4. Inzicht in hoe de ecologische mogelijkheden van verschillende gebieden en locaties bepaald kunnen worden; 5. Een checklist van kansen en knelpunten bij beleidskeuzen, ontwerp van groen en kleinschalige natuurontwikkeling. - Deze cursusdag kan met andere dagen gecombineerd worden in een serie.