Cultuurhistorie en natuurbeheer

Startdatum:

10 oktober 2019

Discipline:

Tuin- en landschapsarchitecten

Aanbieder:

Naturio

Type:

Cursus

Niveau:

HBO/Universitair

Plaats/Locatie:

Boxtel of omgeving / ntb

Tijd:

van 09:30 tot 17:00

Kosten:

€795

Certificaat:

Ja

Er is steeds meer maatschappelijke aandacht voor landschap en erfgoed in natuurgebieden. Bewoners hechten waarde aan het historische landschap van hun gebied. Met de nieuwe Omgevingswet krijgen landschap en erfgoed een prominente plek in het beleid van provincies en gemeenten. Maar hoe doe je recht aan het historische verhaal van jouw gebied en werk je toch aan natuurdoelen? Leer meer over cultuurhistorie in de praktijk. Na deze cursus heeft u:  Een beter beeld van de grote historisch-landschappelijke rijkdom van natuurgebieden;  Zicht op verschillende manieren waarop cultuurhistorische kennis over een gebied wordt verzameld en geanalyseerd;  Zicht op de mogelijkheden om landschappelijk erfgoed mee te nemen bij natuurontwikkeling, in beheersvisies en in concreet beheer;  Handvatten om weloverwogen keuzes te maken in de omgang met landschappelijk erfgoed.