Cursus Ecopark Acht Eindhoven; de praktijk van een ecologisch stadspark

Startdatum:

26 mei 2020

Discipline:

Stedenbouw-
kundigen

Aanbieder:

Naturio

Type:

Cursus

Niveau:

HBO / Universitair

Plaats/Locatie:

Eindhoven / Stadsdeel Acht

Kosten:

€300

Certificaat:

Ja

CO2-reductie, circulariteit, gezondheid, klimaatadaptatie, nu!\n\nOp 16 april 2019 vindt het derde Nationaal BREEAM Congres plaats, in het Atlas gebouw van de TU Eindhoven. Het thema van de dag: Nationaal BREEAM Congres 2019: circulair, gezond, klimaatadaptief en Paris Proof, NU!\n\nDe urgentie rond duurzaamheid neemt enorm toe. Verschillende onderwerpen strijden daarbij om aandacht. We moeten energie besparen, duurzaam opwekken, circulair (ver)bouwen, klimaatrobuust bouwen en ontwikkelen, of juist aan gezondheid aandacht schenken. Elk thema heeft zijn eigen beleidsagenda, kennisnetwerk, marktdynamiek en ontwikkeling. Hoe brengen we dat bij elkaar in een gebouw of gebied en hoe meten we het? We zien dat in de praktijk vaak from scratch nieuwe meetinstrumenten worden opgetuigd. Daarmee gaat veel tijd verloren, tijd die we niet hebben. Het is daarom van belang om de instrumenten die er zijn nu in te zetten. BREEAM-NL biedt op alle duurzaamheidsthema’s concrete handvatten voor het meten en sturen op de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en gebieden.