Mededelingen

02 januari 2018

Maartje Lammers zwaait af als voorzitter van de Commissie BEP

Vanaf 2013 heeft Maartje Lammers met veel inzet, betrokkenheid en vakkennis de rol van voorzitter van de Commissie Beroepservaringperiode vervuld. Met de vier (deel)commissies heeft zij handen en voeten gegeven aan de regeling en aan de erkenning van o.m. de Academies voor Bouwkunst. Inmiddels is een professioneel apparaat opgebouwd om de gesprekken met de deelnemers aan de zelfstandige route te voeren.

Na vier jaar komt er een andere invulling van de Commissie Beroepservaringperiode. De nadruk komt nu te liggen op het voeren van gesprekken met de kandidaten. De meer beleidsmatige en controlerende taken zullen apart worden belegd in een nieuwe commissie. Deze zal ook als taak krijgen toe te zien op de uitvoering van de aanbevelingen uit de evaluatie van de beroepservaring.

Bureau Architectenregister dankt Maartje voor haar waardevolle inbreng en betrokkenheid.

09 november 2017

Toogdag Evaluatie Beroepservaringperiode 2017

Rijksbouwmeester Floris Alkemade organiseerde op 11 september 2017 een toogdag over de evaluatie van de beroepservaringperiode. Doel van de dag was om samen met alle betrokkenen een eerste reactie te krijgen op de evaluatieresultaten van Bureau Berenschot over de doeltreffendheid en effecten van de beroepservaringperiode in de praktijk. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties (BNA, BNSP, NVTL en BNI), de onderwijsinstellingen (TU Delft, TU Eindhoven, WUR, Academies van Bouwkunst en Kunstacademies), van de Stichting PEP, Bureau Architectenregister en de ministeries van BZK, OCW en EZ. Ook een aantal vertegenwoordigers van de studenten en enkele deelnemers en oud-deelnemers aan de beroepservaringperiode was aanwezig. Lees hier het verslag

25 september 2017

Nieuwe CAO voor de architectenbranche arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd voor deelnemers aan de beroepservaringperiode

In de nieuwe cao voor de architectenbranche zijn afspraken gemaakt voor de beroepservaringsperiode. Een stap vooruit voor aankomende architecten! Zie www.SFA-architecten.nl voor de afspraken en voorwaarden.

Met deelnemers aan de beroepservaringperiode kan langer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten. De deelnemers hebben zo ruimer de tijd om de beroepservaringperiode af te maken bij dezelfde werkgever indien de werkgever geen vast contract kan of wil aanbieden na twee jaar. Meer informatie en modelovereenkomsten...

 

19 januari 2017

nieuwe site, extra service

Welkom op onze nieuwe website. Wij nodigen u van harte uit om de nieuwe mogelijkheden te verkennen. U kunt in uw inlogomgeving bijvoorbeeld uw bewijs van inschrijving downloaden en uw registratiegegevens inzien en wijzigen. Verder kunt u facturen downloaden