Mededelingen

10 februari 2020

Persoonlijke inlogomgeving

We werken op dit moment hard aan onze nieuwe digitale omgeving. Door de technische aanpassingen kan het zijn dat u tijdelijk wat ongemak ondervindt, bijvoorbeeld doordat u later van ons reactie ontvangt dan u van ons gewend bent. Onze excuses hiervoor.

In uw persoonlijke inlogomgeving kunt u veel zaken zelf regelen, zo kunt u een Verklaring van inschrijving downloaden in verschillende talen, uw gevolgde bij- en nascholing bijhouden, uw adresgegevens wijzigen en financiële gegevens beheren. 

Let op: we verzoeken u niet zelf de jaarlijkse bijdrage 2020 naar ons over te maken. U kunt wachten totdat we u de factuur sturen. Wilt u geen omkijken hebben naar de betaling van de jaarlijkse bijdrage? Stap dan over op automatische incasso. Dat kunt u zelf regelen door in te loggen in uw persoonlijke inlogomgeving. 

Heeft u vragen? Kijk op onze website of neem contact met ons op.

 

18 november 2019

Gesprekken commissies beroepservaringperiode 2020

De gesprekken met de commissies voor de zelfstandige route Beroepservaringperiode lopen in 2019 tot en met 20 december. Dan is er tijdelijk een stop.

Vanaf 6 januari 2020 voeren de commissies weer gesprekken. Inschrijving voor 2020 is nu mogelijk, de beschikbare data zijn gepubliceerd.  

 

 

03 juni 2019

Jaarverslag 2018 Architectenregister

Het afgelopen jaar was op verschillende manieren bijzonder. Het oude bestuur trad af wegens afloop benoemingsduur en een nieuw bestuur trad aan, het architectenregister bestond 30 jaar en de belangstelling voor de wettelijk verplichte beroepservaringperiode nam in 2018 een vlucht. Hierover en over andere onderwerpen leest u in ons jaarverslag.

 

28 mei 2019

Architectenregister gesloten op 30 en 31 mei

Bureau Architectenregister is gesloten op donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019.

 

 

25 februari 2019

factuur jaarlijkse bijdrage 2019

Op 25 februari 2019 heeft Bureau Architectenregister per e-mail de facturen verstuurd naar alle ingeschrevenen die er voor gekozen hebben niet per automatische incasso te betalen.

Door technische storing hebben enkele ingeschrevenen facturen ontvangen zonder factuurnummer. Ook zijn er ingeschrevenen met inschrijving onder twee titels die ten onrechte een identieke factuur voor beide inschrijvingen hebben ontvangen.

In alle gevallen geldt dat u de juiste factuur(nummer) per inschrijving kunt vinden in uw persoonlijke inlogomgeving. Deze kunt u bereiken op onze website Architectenregister.nl via 'Ik ben ingeschreven'.

Komt u er niet uit, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via 070-3467020 of via info@architectenregister.nl. Wij bieden excuses aan voor het eventuele ongemak.

 

06 december 2018

Betaling van de jaarlijkse bijdrage Architectenregister

Bureau Architectenregister (BA) is momenteel bezig om ingeschrevenen te benaderen die een betalingsachterstand hebben voor de jaarlijkse bijdrage. Deze ingeschrevenen krijgen nog tot 14 december de tijd om te betalen. Daarna gaat BA de wanbetalers uitschrijven.

 

Let op: op donderdag 6 december is Bureau Architectenregister gesloten vanaf 13.30 uur. 

 

09 november 2017

Toogdag Evaluatie Beroepservaringperiode 2017

Rijksbouwmeester Floris Alkemade organiseerde op 11 september 2017 een toogdag over de evaluatie van de beroepservaringperiode. Doel van de dag was om samen met alle betrokkenen een eerste reactie te krijgen op de evaluatieresultaten van Bureau Berenschot over de doeltreffendheid en effecten van de beroepservaringperiode in de praktijk. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties (BNA, BNSP, NVTL en BNI), de onderwijsinstellingen (TU Delft, TU Eindhoven, WUR, Academies van Bouwkunst en Kunstacademies), van de Stichting PEP, Bureau Architectenregister en de ministeries van BZK, OCW en EZ. Ook een aantal vertegenwoordigers van de studenten en enkele deelnemers en oud-deelnemers aan de beroepservaringperiode was aanwezig. Lees hier het verslag

25 september 2017

Nieuwe CAO voor de architectenbranche arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd voor deelnemers aan de beroepservaringperiode

In de nieuwe cao voor de architectenbranche zijn afspraken gemaakt voor de beroepservaringsperiode. Een stap vooruit voor aankomende architecten! Zie www.SFA-architecten.nl voor de afspraken en voorwaarden.

Met deelnemers aan de beroepservaringperiode kan langer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten. De deelnemers hebben zo ruimer de tijd om de beroepservaringperiode af te maken bij dezelfde werkgever indien de werkgever geen vast contract kan of wil aanbieden na twee jaar. Meer informatie en modelovereenkomsten...