Mededelingen

25 februari 2019

factuur jaarlijkse bijdrage 2019

Op 25 februari 2019 heeft Bureau Architectenregister per e-mail de facturen verstuurd naar alle ingeschrevenen die er voor gekozen hebben niet per automatische incasso te betalen.

Door technische storing hebben enkele ingeschrevenen facturen ontvangen zonder factuurnummer. Ook zijn er ingeschrevenen met inschrijving onder twee titels die ten onrechte een identieke factuur voor beide inschrijvingen hebben ontvangen.

In alle gevallen geldt dat u de juiste factuur(nummer) per inschrijving kunt vinden in uw persoonlijke inlogomgeving. Deze kunt u bereiken op onze website Architectenregister.nl via 'Ik ben ingeschreven'.

Komt u er niet uit, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via 070-3467020 of via info@architectenregister.nl. Wij bieden excuses aan voor het eventuele ongemak.

 

19 december 2018

Bureau Architectenregister gesloten met de feestdagen

Het Architectenregister is gesloten van maandag 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019.

 

 

06 december 2018

Betaling van de jaarlijkse bijdrage Architectenregister

Bureau Architectenregister (BA) is momenteel bezig om ingeschrevenen te benaderen die een betalingsachterstand hebben voor de jaarlijkse bijdrage. Deze ingeschrevenen krijgen nog tot 14 december de tijd om te betalen. Daarna gaat BA de wanbetalers uitschrijven.

 

Let op: op donderdag 6 december is Bureau Architectenregister gesloten vanaf 13.30 uur. 

 

26 september 2018

Europese Commissie onderzoekt energiebesparende renovaties in Europa

Wilt u deelnemen aan een onderzoek naar energiebesparende maatregelen en energieneutrale gebouwen in Europa? 

De Europese Commissie doet momenteel onderzoek en benadert daarbij architecten om informatie in te winnen over het soort werk dat op dit gebied door architecten wordt uitgevoerd, de energetische eigenschappen van dit soort projecten en de vraag naar zeer energiezuinige gebouwen.

U kunt deelnemen aan deze enquête via:

https://web70.gfk.com/projects/BEL_471419_A/addrandom.asp

 

15 juni 2018

Vacature: voorzitter van de Commissie inschrijving onder een andere titel

 

Bureau Architectenregister zoekt een voorzitter voor de Commissie inschrijving onder een andere titel. 

 

Meer informatie over deze vacature vindt u hierboven onder het tabblad "Over ons/vacatures".

24 april 2018

Evaluatie van de beroepservaringperiode in de praktijk

In 2017 is de Beroepservaring geëvalueerd.

Het onderzoek is 16 april door minister van Engelshoven naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het goede nieuws is, dat de beroepservaring werkt: deelnemers, werkgevers en beroepsorganisaties zijn tevreden.

Bureau Architectenregister is aan de slag om in samenspraak met het veld de verdere invulling en uitvoering van de BEP op basis van de geformuleerde aanbevelingen ter hand nemen, zoals ons is gevraagd.

Wat we daarbij van u nodig hebben zijn signalen over uw ervaringen met de BEP.

Het onderzoek van Berenschot heeft plaatsgevonden toen er nog maar weinig deelnemers waren. Inmiddels zitten er in het zelfstandige traject 150 kandidaten, en zijn er 124 deelnemers in het geïntegreerde programma van de PEP. Binnenkort organiseert BA een ‘peer review’ voor alle aanbieders, om werkwijze en beoordeling met elkaar te kunnen vergelijken en van elkaar te leren. Het onderzoek en de aanbiedingsbrief zijn te vinden onder 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D24871&did=2018D24871

Zie ook de website www.beroepservaringsperiode.nl

09 november 2017

Toogdag Evaluatie Beroepservaringperiode 2017

Rijksbouwmeester Floris Alkemade organiseerde op 11 september 2017 een toogdag over de evaluatie van de beroepservaringperiode. Doel van de dag was om samen met alle betrokkenen een eerste reactie te krijgen op de evaluatieresultaten van Bureau Berenschot over de doeltreffendheid en effecten van de beroepservaringperiode in de praktijk. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties (BNA, BNSP, NVTL en BNI), de onderwijsinstellingen (TU Delft, TU Eindhoven, WUR, Academies van Bouwkunst en Kunstacademies), van de Stichting PEP, Bureau Architectenregister en de ministeries van BZK, OCW en EZ. Ook een aantal vertegenwoordigers van de studenten en enkele deelnemers en oud-deelnemers aan de beroepservaringperiode was aanwezig. Lees hier het verslag

25 september 2017

Nieuwe CAO voor de architectenbranche arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd voor deelnemers aan de beroepservaringperiode

In de nieuwe cao voor de architectenbranche zijn afspraken gemaakt voor de beroepservaringsperiode. Een stap vooruit voor aankomende architecten! Zie www.SFA-architecten.nl voor de afspraken en voorwaarden.

Met deelnemers aan de beroepservaringperiode kan langer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten. De deelnemers hebben zo ruimer de tijd om de beroepservaringperiode af te maken bij dezelfde werkgever indien de werkgever geen vast contract kan of wil aanbieden na twee jaar. Meer informatie en modelovereenkomsten...