07 januari 2019

nieuw bestuur Architectenregister

Vanaf 1 januari is er een geheel nieuw bestuur van het Architectenregister. Roel Steenbeek is als voorzitter Annemiek Rijckenberg opgevolgd. Het uitgebreidere profiel van Roel is te lezen op onze website.

Maartje Luisman en Evelien van Veen volgen Henk Döll en Harm Post op na twee benoemingsperioden. Luisman is voorgedragen door de beroepsorganisaties en is een breed georiënteerde stedenbouwkundige met een grote affiniteit voor complexe projecten en processen. Ze is directielid bij SVP Architectuur en Stedenbouw in Amersfoort en is onder meer bestuurslid en vice-voorzitter geweest bij BNA. 

Van Veen maakt als ‘ongeorganiseerde’ deel uit van het bestuur en beschikt over brede ervaring en veel contacten in de architectenwereld door achtereenvolgens (mede) eigenaar te zijn van Drost + Van Veen Architecten BV en van Van Veen Architecten BV te Rotterdam.

Op 6 december 2018 zijn de nieuwe bestuursleden gepresenteerd tijdens een door het Architectenregister georganiseerd congres.