Nieuwe CAO

Nieuwe CAO voor de architectenbranche en beroepservaringperiode

In de nieuwe cao voor de architectenbranche zijn afspraken gemaakt voor de beroepservaringsperiode. Een stap vooruit voor aankomende architecten! Zie www.SFA-architecten.nl voor de afspraken en voorwaarden.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd voor BEP-deelnemers

Met deelnemers aan de beroepservaringperiode kan langer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten. De deelnemers hebben zo ruimer de tijd om de beroepservaringperiode af te maken bij de dezelfde werkgever indien de werkgever geen vast contract kan of wil aanbieden na twee jaar. Meer informatie en modelovereenkomsten...