Aanvraag controle diploma geïntegreerde route (PEP)

Wil je het geïntegreerd programma of het ruimtelijk traineeship gaan volgen, laat dan eerst je diploma controleren door Bureau Architectenregister. Zo weet je vóórdat je start of je diploma kwalificeert voor inschrijving in het architectenregister. Om je diploma te kunnen controleren ten behoeve van je uiteindelijke inschrijving in het architectenregister, dien je ons een papieren gewaarmerkte kopie per post te sturen. 

Vraag hier de controle van je diploma aan.

Ons adres is: Nassauplein 24, 2585 EC, Den Haag, Nederland.

Een gewaarmerkt kopie is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf van de opleidingsinstelling of een notaris staat. Je kunt ook, na afspraak, met het originele diploma langskomen bij Bureau Architectenregister. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO is helaas niet voldoende. Daarop ontbreekt namelijk de afstudeervariant.