In welke gevallen hoeft de BEP niet doorlopen te worden?

In welke gevallen hoef je geen beroepservaringperiode meer te doorlopen in Nederland om ingeschreven te kunnen worden?

- Ben je vóór 1 januari 2015 afgestudeerd aan een Nederlandse (master)opleiding en wil je je inschrijven in het architectenregister? Dan kun je op basis van alleen je diploma een verzoek tot inschrijving bij ons indienen;

- Heb je een (master-)diploma architectuur uit een ander EU-land & voldoe je aan de (overige) regels uit de Europese Richtlijn, dan hoef je wellicht geen beroepservaringperiode meer te doorlopen in Nederland en kun je direct bij ons een verzoek tot automatische erkenning/inschrijving indienen.                                                                  Hier kan je lezen welke combinatie van diploma's met certificaten in aanmerking komen voor automatische erkenning; 

- Heb je een niet-EU diploma én aantoonbaar (met een certificaat) de beroepservaringperiode doorlopen, dan kan het zijn dat je voor vrijstelling in aanmerking komt. Je kunt dan een verzoek tot vrijstelling bij de commissie Beroepservaringperiode indienen en mogelijk vrijstelling krijgen. 

- Iedereen die nog niet de beroepservaring periode heeft doorlopen in Nederland of in een ander land, moet eerst de BEP doen alvorens ingeschreven kan worden.