Zelfstandige (individuele) route: toelichting & aanmelden

De BEP is een aparte afdeling van Bureau Architectenregister. Wij begeleiden deelnemers die via de zelfstandige of individuele route hun Beroepservaringperiode certificaat willen behalen. Voor alle praktische vragen hierover kun je bij ons terecht via het email adres onderaan de pagina.

Wil je weten of je met jouw Nederlandse diploma na de beroepservaringperiode ingeschreven kunt worden in het architectenregister? Kijk dan hier. Voor diploma goedkeuring of andere algemene vragen over een buitenlands diploma verwijzen wij je naar de pagina 'ik heb een buitenlands diploma'.

KOSTEN ZELFSTANDIGE ROUTE 2021:                                                              €1260,- of drie termijnen van €430,-

Grofweg bestaat het doorlopen van de zelfstandige route uit 5 stappen:

Stap 1: Voorbereiding, aanmelding + gewaarmerkte kopie diploma
Stap 2: Startgesprek
Stap 3: Tussengesprek
Stap 4: Eindgesprek
Stap 5: Inschrijving in het architectenregister

Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar de handleiding zelfstandige route BEP. Nadat we je als deelnemer aan de zelfstandige route hebben geaccepteerd, kun je inloggen in je persoonlijke digitale omgeving (‘persoonlijke pagina’). Daar vind je alle benodigde documenten, formulieren en handleidingen. Lees deze documenten goed door! Voor achtergrondinformatie en de gestelde eisen verwijzen we naar de Regeling Beroepservaringperiode.

AANMELDEN ZELFSTANDIGE ROUTE BEP

LET OP: om je aanmelding in behandeling te kunnen nemen, dien je ons ten behoeve van je uiteindelijke inschrijving in het architectenregister, een papieren gewaarmerkte kopie van je diploma per post te sturen. Je BEP gaat pas lopen als wij deze hebben ontvangen en verwerkt en je toegang hebt gekregen tot je persoonlijke digitale omgeving. 

Ons adres is: Nassauplein 24, 2585 EC, Den Haag, Nederland.

Een gewaarmerkt kopie is een kopie waarop een origineel waarmerkstempel en een handtekening/paraaf van de opleidingsinstelling of een notaris staat. Je kunt ook, na afspraak, met het originele diploma langskomen bij Bureau Architectenregister. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO is helaas niet voldoende. Daarop ontbreekt namelijk de afstudeervariant.

HEB JE NOG STEEDS VRAGEN: bep@architectenregister.nl