Locatie ARCHITECTENREGISTER

Contactgegevens
Heeft u een vraag over (inschrijving in) het architectenregister of over de beroepservaringperiode, wilt u een attest of verklaring bij ons aanvragen of wilt u documenten naar ons sturen? Dat kan via het contactformulier.

Wilt u een vermoeden van titelmisbruik bij ons melden? Een melding beschouwen we als een belangrijk signaal voor ons toezicht en kan leiden tot een individueel onderzoek. Per melding bepalen we welke actie het meest effectief is om het onrechtmatig titelgebruik te doen stoppen. Met uw melding kunt u bijdragen aan het behoud van de waarde van de architectentitel. Melden kan hier.

Bezoek- en postadres
Nassauplein 24
2585 EC DEN HAAG
Tel: +31(0)70-3467020

Bezoek alleen volgens afspraak.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Betalingsgegevens
Bank: ABN AMRO
Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam
IBAN: NL24 ABNA 05 3958 3871
BIC/SWIFT: ABNA NL 2A

KvK-nummer 54213878