Disclaimer en Privacy statement

Ondanks de constante zorg en aandacht die we besteden aan de site en de daarin opgenomen gegevens kan Bureau Architectenregister niet instaan voor de volledigheid, juistheid en voortdurende actualiteit van de gegevens op de site. Bureau Architectenregister aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt  met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. 

Informatie

In het bijzonder willen wij erop wijzen dat ingeschrevenen in het architectenregister zelf kunnen aangeven of zij op de website zichtbaar willen zijn als geregistreerde vanwege privacy- of andere redenen. Wilt u zekerheid hebben of een persoon in het architectenregister staat ingeschreven neemt u dan contact op met Bureau Architectenregister, bij voorkeur per e-mail naar info@architectenregister.nl

Geregistreerden dienen zelf te zorgen voor actuele gegevens. Zij kunnen dit doen door in te loggen op deze website. Hun gegevensweergave wordt de eerstvolgende systeemuitwisseling bijgewerkt, dat is meestal de volgende werkdag. 

Bureau Architectenregister is niet verantwoordelijk voor informatie of aanbod  van externe organisaties op de website van het register of op webpagina's waarnaar wordt verwezen.

Privacy statement

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Meer informatie hierover vindt u in ons: 

Privacy statement