Continuing Professional Development Agenda

Please find an overview here of current continuing professional development activities. The providers of continuing professional development activities ensure that their activity will be included in the website of the Architects Registration Bureau. The range of offered activities may increases daily.
Provider:
Dutch Green Building Council
Costs:
€702
Wil jij BREEAM NL Expert of Assessor worden of wil jij basiskennis vergaren om een opdrachtgever te kunnen adviseren of om bouwteamcollega s te informeren Dan is deze training geschikt voor jou Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€350
Een buitencursus waarin u wordt meegenomen naar ecologisch stadspark Acht en Parkland Meerland in Vinexwijk Meerhoven Er wordt ingegaan op successen en problemen bij het uitvoeren en beheren van het Read more
Provider:
Independent School for the City
Costs:
€500
A two week studio exploring new development strategies for collective affordable housing in Rotterdam with Urban Think Tank Alfredo Brillembourg and Crimson Historians Urbanists Read more
Provider:
Lighting Design Academy
Costs:
€3450
Deze lichtopleiding op HBO niveau bied u een creatieve verdieping in het vakgebied licht U maakt kennis met nieuwe inzichten en methodieken en ziet hoe dit in de dagelijkse praktijk wordt toegepast Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€485
Deze cursusdag geeft een beeld van de soortenbescherming die relevant is voor gebouwen Hoe moet in het planproces hier rekening mee gehouden worden Welke maatregelen zijn denkbaar en welke invloed Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€425
Een kwaliteitsslag geven aan plannen en ontwerpen binnen de thema s klimaatadaptatie leefbaarheid en duurzaamheid is een actuele uitdaging Leer kansen herkennen in bodems abiotiek en ecologische Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€485
Deze cursus biedt inzicht in de ecologie van vleermuizen en de ecologische en juridische stappen die moeten worden genomen om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€425
Krijg zicht op de ecologische samenhang in ruimtelijk ontwerp Maak hiervan gebruik in ruimtelijke ordeningsprojecten groenontwerp of beleidskeuzes Versterking van landschapsecologische samenhang zorgt Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€485
Deze cursusdag biedt zowel algemene ecologische kennis over bomen en boom bewonende soorten als zicht op een zorgvuldig en goed bomenbeheer Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€425
Deze derde cursusdag uit het drieluik Meer kleur in groen gaat in op het in de praktijk realiseren van natuurrijk groen waar voor mens plant en dier veel te beleven is Zie de uitgebreide inhoud voor Read more
page 1 2