Continuing Professional Development Agenda

Please find an overview here of current continuing professional development activities. The providers of continuing professional development activities ensure that their activity will be included in the website of the Architects Registration Bureau. The range of offered activities may increases daily.
Provider:
NEN Trainingen
Costs:
€580
Na afloop van deze ndaagste training kent u de belangrijkse ins en outs van de norm NEN 7120 Tijdens de training gaat u aan de hand van cases zelf met de norm aan de slag U krijgt inzicht in de Read more
Provider:
BNA Academie
Costs:
€445
In het Bouwbesluit 2012 staan brandveiligheidsvoorschriften die een behoorlijke impact kunnen hebben op het ontwerp van een gebouw Met deze cursus bent u in n dag op de hoogte van de Read more
Provider:
BNA Academie
Costs:
€99
Brandveiligheid wordt vaak gezien als een belemmering voor de esthetiek van een gebouw Hoe brandbeveiliging effectief toegepast kan worden zonder afbreuk te doen aan de beleving van een gebouw is de Read more
Provider:
INVK
Costs:
€345
Hoe werken de deelnemende partijen architecten woningbouwcorporaties projectontwikkelaars en hoofden ruimtelijke ordening het beste samen Hoe opereer je vanuit het perspectief van de uiteindelijke Read more
Provider:
BNA Academie
Costs:
€775
Deze tweedaagse cursus geeft je inzicht in de projectontwikkelaar en zijn werk Zo kunnen architecten en stedenbouwkundigen hun kansen vergroten en hun positie verbeteren De cursus behandelt het Read more
Provider:
BNA Academie
Costs:
€225
Wie bij het ontwerpen van gebouwen de gebruiker centraal stelt kan niet om het aspect beplanting heen gebruikers vragen er expliciet om en in alle studies naar welbevinden is het een terugkerend Read more
Provider:
Architectuur Lokaal
Costs:
€50
Zes colleges van Hugo Priemus over wonen en woonbeleid voor iedereen die zich betrokken voelt Hugo Priemus is emeritus hoogleraar Systeem Innovatie Ruimtelijke Ontwikkeling aan de TU Delft en eminence Read more
Provider:
Kingspan Unidek
Costs:
€0
Vanaf 1 januari 2020 zal de bepaling van de EPC als maat voor het energiegebruik vervangen worden door de BENG methode Daarbij worden een goed ge soleerde gebouwschil luchtdicht bouwen en het Read more
Provider:
BNA Academie
Costs:
€205
Tijdens deze cursus wordt u in een korte sessie bijgepraat over BENG Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt waar u als architect rekening mee moet houden De rol van het architectonisch Read more
Provider:
Architectuur Lokaal
Costs:
€50
Zes colleges van Hugo Priemus over wonen en woonbeleid voor iedereen die zich betrokken voelt Hugo Priemus is emeritus hoogleraar Systeem Innovatie Ruimtelijke Ontwikkeling aan de TU Delft en eminence Read more
page 1 2 3 4 5 6