Gebruiksvoorwaarde

Bureau Architectenregister respecteert de privacy van de ingeschrevenen in het register. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden opgeslagen in onze database en alleen gebruikt om op de website of bij navraag bij Bureau Architectenregister te kunnen aangeven of iemand in het architectenregister staat ingeschreven en welke titel(s) hij/zij mag gebruiken.
U kunt als geregistreerde zelf bepalen of en hoe u op de website staat weergegeven.

Bureau Architectenregister verstrekt geen adresgegevens aan andere organisaties.

Inschrijving in het register

Elke ingeschrevene is zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van de contactgegevens, ten behoeve van een correcte weergave in het register (op de website) en ten behoeve van de jaarlijkse contributiebetaling.

Ingeschrevenen die lid zijn van een beroepsorganisatie als de NVTL, BNI of BNO betalen hun contributie voor het register via deze organisaties. Actualisering van contactgegevens is echter ook voor deze ingeschrevenenen noodzakelijk voor de juiste online-weergave, voor de ontvangst van het jaarlijkse Bewijs van inschrijving tevens bewijs van betaling of een aangevraagde verklaring of attest.
Zegt u het lidmaatschap van de beroepsorganisatie op dan blijft u als u geen actie onderneemt gewoon ingeschreven in het architectenregister. U bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor de contributiebetaling en uw inschrijving in het register.