Certificaat bijzondere kwaliteit prestaties

In uitzonderlijke gevallen kan Bureau Architectenregister aan een bijzonder getalenteerd ontwerper een 'certificaat bijzondere kwaliteit prestaties' verlenen. Dit certificaat geeft recht op inschrijving in het architectenregister. 

De eisen voor afgifte van dit certificaat zijn zwaar en luiden als volgt:

  • er is sprake van een intensieve vakpraktijk van ten minste 10 jaar;
  • omvang en breedte van de vakpraktijk zijn toereikend (geweest) om te garanderen dat via de scholing van die praktijk de vereiste kennis, kunde, vaardigheid en inzicht is verworven om te kunnen functioneren als een ontwerper die zich door zijn prestaties op het vakgebied in het bijzonder onderscheidt van zijn collega’s;
  • in vakbladen is meer dan eens melding gemaakt van het uitzonderlijke niveau van het werk van de aanvrager;
  • de beroepsgemeenschap merkt het werk van aanvrager aan als van grote betekenis voor het vakgebied;
  • Het door aanvrager zelfstandig vervaardigde werk is van hoog niveau, toont een autonome visie op ruimtelijke vormgeving (eigen identiteit) en toont aan dat aanvrager beschikt over het vereiste conceptueel vermogen en de vereiste ontwerpvaardigheden.

Procedure

Men kan voor zichzelf of voor een ander een verzoek tot afgifte van een certificaat indienen. Het verzoek moet worden onderbouwd met documentatie en voorbeelden van de verrichte werkzaamheden. Alvorens te beslissen op een verzoek tot afgifte van een certificaat hoort Bureau Architectenregister een commissie van deskundigen. Deze commissie toetst het verzoek aan bovengenoemde criteria en adviseert Bureau Architectenregister over het te nemen besluit.

Kosten

Het tarief voor de behandeling van een verzoek om afgifte van een certificaat is € 1.250,-.