Examen

Wie niet aan de eisen voor inschrijving in het architectenregister voldoet, kan het architectenexamen afleggen. Als toelatingseis tot het examen geldt dat de kandidaat tenminste zeven jaar relevante praktijkervaring heeft opgedaan als ontwerper in de desbetreffende discipline.

 

Procedure

Het examen vindt één keer per jaar plaats en bestaat uit twee delen. In het eerste deel beoordeelt de examencommissie de ervaring aan de hand van projecten die de kandidaat heeft gerealiseerd. Kandidaten die slagen voor dit eerste deel worden opgeroepen voor het tweede deel dat bestaat uit het schrijven van een scriptie, het vervaardigen van een ontwerp en het voeren van gesprekken hierover met de examencommissie.

Het eerste deel van het examen vindt plaats in het voorjaar. De ontwerpopgave van het tweede deel vindt plaats in het najaar, duurt acht dagen en dient te worden uitgevoerd in Den Haag. Het examen ligt op academisch niveau. Het getuigschrift dat het examen met goed gevolg is afgelegd biedt toegang tot het register.

Meer informatie over het architectenexamen vindt u in de Examenregeling Wet op de architectentitel 

Aanmelding voor het examen kan tot uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin u het examen wenst af te leggen. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Nadat u op "verzend" hebt gedrukt, ontvangt u een bevestigingsemail. Wij vragen u deze e-mail uit te printen, te ondertekenen en samen met de gevraagde stukken aan ons te versturen per reguliere post.

Kosten

De kosten voor het examen in 2019 bedragen voor het eerste onderdeel € 1.250,- en voor het tweede onderdeel € 2.500,- (dit is exclusief het inschrijfgeld in het Architectenregister van € 65,-). Vul daartoe het online examenformulier in en stuur dit naar Bureau Architectenregister voorzien van de bijbehorende bijlagen.Vul daartoe het online examenformulier in en stuur dit naar Bureau Architectenregister voorzien van de bijbehorende bijlagen.

 

Type verzoek

Persoonsgegevens

Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan Architectenregister om een jaarlijkse incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor het jaarlijkse contributiebedrag en uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Architectenregister. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Hebt u geen IBAN-nummer dan kunt u dit formulier niet gebruiken. Neem in dat geval a.u.b. contact met ons op via info@architectenregister.nl.

Adresgegevens

Uw emailadres wordt ook gebruikt voor het versturen van facturen

Benodigde stukken