Ik heb een Nederlands diploma behaald vanaf 2015

Afstuderen ná 31 december 2014 betekent dat u naast het behalen van een kwalificerend diploma de beroepservaringperiode moet doorlopen of een naar het oordeel van het bureau vergelijkbare beroepservaring heeft opgedaan.

Vrijstelling beroepservaringperiode

Indien u houder bent van een diploma van een Academie van Bouwkunst, dan bent u  vrijgesteld van het doorlopen van de beroepservaringperiode. U kunt onderstaande vraag met JA beantwoorden.   

Heeft u de Beroepservaringperiode doorlopen?