Inschrijving onder een andere titel

Voorwaarde voor deelname aan de procedure “Inschrijving in het architectenregister onder een andere titel” is dat de verzoeker staat ingeschreven in het architectenregister op basis van een in artikel 12a, tweede lid, van de Wet op de architectentitel bedoelde master of gelijkwaardig ouder diploma en dat de verzoeker over ten minste zeven jaar beroepservaring beschikt op het vakgebied van de andere titel.  De criteria waaraan de verzoeker dient te voldoen staan beschreven in de Nadere eisen inschrijving in het architectenregister onder een andere titel.

Procedure

De verzoeker dient o.a. een portfolio in met vijf uitgevoerde projecten en bijbehorende referenties. Deze stukken worden beoordeeld door een commissie van deskundigen. De verzoeker wordt vervolgens door de commissie uitgenodigd om zijn projecten en visie op het vak toe te lichten. De commissie beoordeelt aan de hand van bovengenoemde Nadere eisen of de verzoeker aan de gestelde criteria voldoet en adviseert Bureau Architectenregister omrent het te nemen besluit.

 

Kosten

Het tarief voor de behandeling van een verzoek om inschrijving onder een andere titel is voor 2019 vastgesteld op € 1.135,- (dit is exclusief het inschrijfgeld in het Architectenregister van € 65,-)

Type verzoek

Huidige inschrijving

Persoonsgegevens

Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan Architectenregister om een jaarlijkse incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor het jaarlijkse contributiebedrag en uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Architectenregister. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Hebt u geen IBAN-nummer dan kunt u dit formulier niet gebruiken. Neem in dat geval a.u.b. contact met ons op via info@architectenregister.nl.

Adresgegevens

Uw emailadres wordt ook gebruikt voor het versturen van facturen

Benodigde stukken