ONRECHTMATIG TITELGEBRUIK

Meent u dat een persoon of een bureau onrechtmatig de titel voert, dan kunt u de overtreder vragen het titelgebruik te stoppen. 

Ook kunt u bij ons uw vermoeden van titelmisbruik melden. Een melding beschouwen we als een belangrijk signaal voor ons toezicht en kan leiden tot een individueel onderzoek. Per melding bepalen we welke actie het meest effectief is om het onrechtmatig titelgebruik te doen stoppen. Met uw melding kunt u bijdragen aan het behoud van de waarde van de architectentitel. Uw melding behandelen we vertrouwelijk, dat wil zeggen dat wij uw naam niet kenbaar maken aan de overtreder. U krijgt geen (voortgangs)bericht van ons op uw melding, tenzij de aard van de melding aanleiding geeft om hiervan af te wijken.

MELDEN TITELMISBRUIK