ONRECHTMATIG TITELGEBRUIK

Bureau Architectenregister treedt op tegen individuen en bureaus die in strijd met deze wet een beschermde titel voeren of die een woordsamenstelling met of afkorting van deze titel bij of in hun (bureau)naam voeren.     
Het optreden kan ook betrekking hebben op degenen die zich onrechtmatig op enigerlei andere wijze profileren of zich voordoen als beroepsbeoefenaar van een in de Wet op de architectentitel beschermde titel.
Het staat iedereen vrij zelf een overtreder te manen het titelgebruik te staken of een gerechtelijke procedure te starten. Bureau Architectenregister kan hierin adviseren. 

 

 

Als een individu of een bureau ten onrechte gebruik maakt van een beschermde titel dan kunt u daarvan melding doen bij Bureau Architectenregister. Wanneer na een vooronderzoek blijkt dat de melding terecht is, gaat Bureau Architectenregister bepalen welke actie het meest effectief is om het onrechtmatig titelgebruik te doen stoppen.

Indien de overtreder het onrechtmatig titelgebruik niet staakt, kan Bureau Architectenregister een gerechtelijke procedure aanspannen. Om het staken van het titelgebruik af te dwingen, kan de rechter een dwangsom opleggen.

Meldingen worden vertrouwelijk behandeld, dat wil zeggen dat de melder anoniem blijft. 

Onrechtmatig titelgebruik melden