ONRECHTMATIG TITELGEBRUIK

Bureau Architectenregister treedt op tegen individuen en bureaus die in strijd met deze wet een beschermde titel voeren of die een woordsamen-stelling met of afkorting van deze titel bij of in hun (bureau)naam voeren.     
Het optreden kan ook betrekking hebben op degenen die zich onrecht-matig op enigerlei andere wijze profileren of zich voordoen als beroepsbeoefenaar van een in de Wet op de architectentitel beschermde titel.
 

Een ieder die meent dat een individu of een bureau onrechtmatig een door de Wet op de architectentitel beschermde titel voert, kan dit bij Bureau Architectenregister melden. Wanneer na een vooronderzoek blijkt dat de melding terecht is, wordt de overtreder gemaand het titelgebruik te staken.

Indien de overtreder het onrechtmatig titelgebruik niet staakt, kan Bureau Architectenregister een gerechtelijke procedure aanspannen. Om het staken van het titelgebruik af te dwingen, kan de rechter een dwangsom opleggen.

Meldingen worden vertrouwelijk behandeld, dat wil zeggen dat de melder anoniem blijft. Het staat iedereen vrij zelf een overtreder te manen het titelgebruik te staken of een gerechtelijke procedure te starten. Bureau Architectenregister kan hierin adviseren.

Onrechtmatig titelgebruik melden