Continuing Professional Development Agenda

Please find an overview here of current continuing professional development activities. The providers of continuing professional development activities ensure that their activity will be included in the website of the Architects Registration Bureau. The range of offered activities may increases daily.
Provider:
Kubiek Academy
Costs:
€425
Waar moet een principeverzoek aan voldoen Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€485
Deze cursusdag geeft een beeld van de soortenbescherming die relevant is voor gebouwen Hoe moet in het planproces hier rekening mee gehouden worden Welke maatregelen zijn denkbaar en welke invloed Read more
Provider:
Stichting KERN
Costs:
€0
Alles over energieneutraal bouwen en renoveren met name leer je het princiepe van een passiefhuis Read more
Provider:
Kubiek Academy
Costs:
€425
Hoe kom je samen tot een haalbaar initiatief Read more
Provider:
Kubiek Academy
Costs:
€425
Wat wordt verstaan onder erfgoed Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€0
Deze cursusdag biedt zowel algemene ecologische kennis over bomen en boombewonende soorten als zicht op een zorgvuldig en goed bomenbeheer Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€485
Deze cursus biedt inzicht in de ecologie van vleermuizen en de ecologische en juridische stappen die moeten worden genomen om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen Read more
page 1 2