Continuing Professional Development Agenda

Please find an overview here of current continuing professional development activities. The providers of continuing professional development activities ensure that their activity will be included in the website of the Architects Registration Bureau. The range of offered activities may increases daily.
Provider:
Levenswerken
Costs:
€570
Onze zintuigen bepalen exact hoe een ruimte voelt en welke kwaliteit we ervaren Met een slimme tool a d h v sensorische informatie leren we te sturen op die kwaliteit Read more
Provider:
Levenswerken
Costs:
€750
Hoe cre er je een omgeving die voor mensen met autisme plezierig is Hoe geef je prikkelregulatie invulling Hoe doe je dit methodisch Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€425
Krijg zicht op de ecologische samenhang in ruimtelijk ontwerp Maak hiervan gebruik in ruimtelijke ordeningsprojecten groenontwerp of beleidskeuzes Versterking van landschapsecologische samenhang zorgt Read more
Provider:
Levenswerken
Costs:
€570
Kleur is bepalend voor de sfeer in een gebouw Hoe kies je kleur De natuur leert het ons Met een wetenschappelijke methode afgestemd op de natuur leer je te kiezen Read more
Provider:
Dutch Green Building Council
Costs:
€702
Als je BREEAM NL Expert of Assessor wilt worden of basiskennis wilt vergaren om een opdrachtgever te kunnen adviseren dan is Training Deel 1 BREEAM NL Algemeen uw eerste stap In een dagdeel leer je Read more
Provider:
NVTL
Costs:
€0
Combineren van theorie en praktijk aan de hand van concrete locaties in de gemeente Wageningen De focus ligt op het verdiepen van de kennis van groei bloei en verval van het plantmateriaal van border Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€485
Deze cursusdag biedt zowel algemene ecologische kennis over bomen en boom bewonende soorten als zicht op een zorgvuldig en goed bomenbeheer Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€485
Deze cursusdag geeft een beeld van de soortenbescherming die relevant is voor gebouwen Hoe moet in het planproces hier rekening mee gehouden worden Welke maatregelen zijn denkbaar en welke invloed Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€485
Deze cursus biedt inzicht in de ecologie van vleermuizen en de ecologische en juridische stappen die moeten worden genomen om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen Read more
Provider:
Dutch Green Building Council
Costs:
€140850
Nadat je Training Deel 1 BREEAM NL Algemeen hebt afgerond kan je Training Deel 2 BREEAM NL Expert volgen De BREEAM NL Expert heeft een rol in elke BREEAM NL certificering Read more
page 1 2