Continuing Professional Development Agenda

Please find an overview here of current continuing professional development activities. The providers of continuing professional development activities ensure that their activity will be included in the website of the Architects Registration Bureau. The range of offered activities may increases daily.
Provider:
Dutch Green Building Council
Costs:
€693
Wil jij BREEAM NL Expert of Assessor worden of wil jij basiskennis vergaren om een opdrachtgever te kunnen adviseren of om bouwteamcollega s te informeren Dan is deze training geschikt voor jou Read more
Provider:
Dutch Green Building Council
Costs:
€1386
De BREEAM NL Expert heeft een cruciale rol in elke BREEAM NL certificering Hij of zij co rdineert controleert en verzamelt en biedt het complete dossier aan ter controle door de BREEAM NL Assessor Read more
Provider:
Brink Nederland BV
Costs:
€0
In deze lezing zet light designer Mario Bosnjak uiteen hoe het gedachtengoed van Richard Kelly tot op de dag van vandaag zeer actueel en relevant is en hoe je deze principes met de huidige technieken Read more
Provider:
Omgevingszorg collectief
Costs:
€0
Door de inhoud van de cursus en gerichte feedback op uw werk kunt u meteen alternatieven toepassen op basis van de Moderne Hersenkunde op renovatie en ontwerpplannen Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€425
Een kwaliteitsslag geven aan plannen en ontwerpen binnen de thema s klimaatadaptatie leefbaarheid en duurzaamheid is een actuele uitdaging Leer kansen herkennen in bodems abiotiek en ecologische Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€485
Deze cursusdag geeft een beeld van de soortenbescherming die rele vant is voor gebouwen Hoe moet in het planproces hier rekening mee gehouden worden Welke maatregelen zijn denkbaar en welke invloed Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€485
Deze cursus biedt inzicht in de ecologie van vleermuizen en de ecologische en juridische stappen die moeten worden genomen om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€425
Krijg zicht op de ecologische samenhang in ruimtelijk ontwerp Maak hiervan gebruik in ruimtelijke ordeningsprojecten groenontwerp of beleidskeuzes Versterking van landschapsecologische samenhang zorgt Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€485
Deze cursusdag biedt zowel algemene ecologische kennis over bomen en boom bewonende soorten als zicht op een zorgvuldig en goed bomenbeheer Read more
Provider:
Naturio
Costs:
€425
Deze derde cursusdag uit het drieluik Meer kleur in groen gaat in op het in de praktijk realiseren van natuurrijk groen waar voor mens plant en dier veel te beleven is Voor mensen veel kleur voo Zie Read more
page 1 2