SECTOR STUDY 2020 ARCHITECTS’ COUNCIL OF EUROPE

Het Architectenregister en de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) zijn namens Nederland samen aangesloten bij de Architects’ Council of Europe (ACE). ACE voert dit jaar zijn zevende Europese studie van het architectenvak uit. Zou u als architect willen meedoen aan dit onderzoek? De resultaten van het onderzoek uit 2018 vindt u hier. 

 

In het architectenregister zijn ca. 13.500 architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten ingeschreven. Waarom inschrijven? Met de inschrijving onderscheidt de geregistreerde zich als gekwalificeerde beroepsbeoefenaar, werkgevers en opdrachtgevers kunnen als voorwaarde stellen dat een ontwerper is ingeschreven, voor (internationale) prijsvragen en aanbestedingen kan als voorwaarde worden gesteld dat je staat ingeschreven in het architectenregister, het verrichten van werkzaamheden in andere EU-lidstaten (en veelal ook buiten de EU) is eenvoudiger voor ingeschrevenen.

 

 

 

 

 

persoonlijke digitale omgeving

Wilt u uw bewijs van inschrijving downloaden, uw persoonlijke gegevens inzien en (gedeeltelijk) wijzigen, een attest aanvragen of toestemming geven voor automatische incasso? Log dan in in uw persoonlijke digitale omgeving

Komt u er niet uit, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

 

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

Dutch Green Building Council

Prijs

€1386

Aanbieder

Naturio

Prijs

€450

Aanbieder

Naturio

Prijs

€450

Buitenlandse beroepskwalificaties

Om voor automatische erkenning zoals bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG in aanmerking te komen, dient een kandidaat een opleiding gevolgd te hebben die vermeld staat op Annex V van Richtlijn 2005/36/EG en het bijbehorend beroepservaringscertificaat te hebben. De automatische erkenningsprocedure is alleen mogelijk voor architecten.

Hier leest u meer over dit onderwerp.