Heeft u een betalingsherinnering gehad voor de jaarlijkse bijdrage 2020 en u weet niet waarom? Wij verzoeken u om in te loggen in uw persoonlijke digitale omgeving en te controleren onder 'persoonlijke gegevens' of uw bankgegevens kloppen. Heeft u (andere) vragen over de facturatie en de inning van de jaarlijkse bijdrage 2020? Veel gestelde vragen en antwoorden vindt u hier.

 

 

 

 

 

 

overlijden Susanne Komossa

Ons bereikte het bericht dat Susanne Komossa is overleden. Susanne heeft een grote bijdrage geleverd aan de bescherming van de architectentitel. Ze heeft zich altijd ingezet voor de erkenning en het op peil houden van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Ook is Susanne nauw betrokken geweest bij het werk van het Architectenregister. Zo was ze bestuurslid en lid van de expertgroep erkenning beroepskwalificaties. 

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

Dutch Green Building Council

Prijs

€1540

Aanbieder

Naturio

Prijs

€275

Aanbieder

Dutch Green Building Council

Prijs

€770

Beroepservaringperiode

Iedereen die na 31 december 2014 een diploma heeft behaald aan een erkende opleiding moet eerst beroepservaring opdoen voordat hij of zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren. 

Er zijn twee manieren om de beroepservaringperiode te doorlopen: de zelfstandige route en het geïntegreerde programma. Afgestudeerden van de Academies voor Bouwkunst kunnen meestal direct ingeschreven worden in het architectenregister. Wel moeten zij een verklaring meesturen waarin de examencommissie aangeeft dat voldaan is aan de eindtermen van de Regeling Beroepservaringperiode.

 

 

Beroepservaringsperiode

Buitenlandse beroepskwalificaties

Om voor automatische erkenning zoals bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG in aanmerking te komen, dient een kandidaat een opleiding gevolgd te hebben die vermeld staat op Annex V van Richtlijn 2005/36/EG en het bijbehorend beroepservaringscertificaat te hebben. Hierbij geldt dat iemand die een studie in het ene land en een beroepservaringsperiode in een ander land heeft voltooid ('gemengde kwalificaties'), in beginsel niet in aanmerking komt voor automatische erkenning. Bovendien is de automatische erkenningsprocedure alleen mogelijk voor architecten.

Hier leest u meer over dit onderwerp.