Bureau Architectenregister beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor een leven lang leren.

 

 

nieuw bestuur Architectenregister

Vanaf 1 januari is er een geheel nieuw bestuur van het Architectenregister. Roel Steenbeek is als voorzitter Annemiek Rijckenberg opgevolgd. Het uitgebreidere profiel van Roel is te lezen op onze website.

Maartje Luisman en Evelien van Veen volgen Henk Döll en Harm Post op na twee benoemingsperioden. Luisman is voorgedragen door de beroepsorganisaties en is een breed georiënteerde stedenbouwkundige met een grote affiniteit voor complexe projecten en processen. Ze is directielid bij SVP Architectuur en Stedenbouw in Amersfoort en is onder meer bestuurslid en vice-voorzitter geweest bij BNA. 

Van Veen maakt als ‘ongeorganiseerde’ deel uit van het bestuur en beschikt over brede ervaring en veel contacten in de architectenwereld door achtereenvolgens (mede) eigenaar te zijn van Drost + Van Veen Architecten BV en van Van Veen Architecten BV te Rotterdam.

Op 6 december 2018 zijn de nieuwe bestuursleden gepresenteerd tijdens een door het Architectenregister georganiseerd congres.

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

Duurzaam Gebouwd

Prijs

€57

Aanbieder

NEN Trainingen

Prijs

€580

Aanbieder

SFA (Stichting Fonds Architectenbureaus

Prijs

€0

Beroepservaringperiode

Iedereen die na 31 december 2014 een diploma heeft behaald aan een erkende opleiding moet eerst beroepservaring opdoen voordat hij of zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren. 

De beroepservaringperiode is gericht op het zich in de praktijk bekwamen in de uitoefening van het beroep waarvoor met goed gevolg een opleiding is gevolgd en waarbij inschrijving in het architectenregister wordt beoogd. Er zijn twee manieren om de beroepservaringperiode te doorlopen: de zelfstandige route en het geïntegreerde programma.

 

 

Beroepservaringsperiode

Buitenlandse beroepskwalificaties

 

Om voor automatische erkenning zoals bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG in aanmerking te komen, dient een kandidaat een opleiding gevolgd te hebben die vermeld staat op Annex V van Richtlijn 2005/36/EG en het bijbehorend beroepservaringscertificaat te hebben. Hierbij geldt dat iemand die een studie in het ene land en een beroepservaringsperiode in een ander land heeft voltooid, in beginsel niet in aanmerking komt voor automatische erkenning.

Let op: de automatische erkenningsprocedure is alleen mogelijk voor architecten.