In het architectenregister zijn ca. 14.000 architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten ingeschreven. Waarom inschrijven? Met de inschrijving onderscheidt de geregistreerde zich als gekwalificeerde beroepsbeoefenaar, werkgevers en opdrachtgevers kunnen als voorwaarde stellen dat een ontwerper is ingeschreven, voor (internationale) prijsvragen en aanbestedingen kan als voorwaarde worden gesteld dat je staat ingeschreven in het architectenregister, het verrichten van werkzaamheden in andere EU-lidstaten (en veelal ook buiten de EU) is eenvoudiger voor ingeschrevenen.

 

 

 

 

 

Persoonlijke digitale omgeving

Heeft u uw bewijs van inschrijving nodig? Wilt u voortaan de jaarlijkse bijdrage via automatische incasso betalen en uw IBAN aan ons doorgeven? Of bent u verhuisd en wilt u uw contactgegevens wijzigen?

Dit kunt u allemaal zelf regelen in uw persoonlijke digitale omgeving via onze website. 

Heeft u een vraag en komt u er niet uit met de informatie op onze website? Neem dan gerust contact met ons op

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

Naturio

Prijs

€300

Aanbieder

Kubiek Academy

Prijs

€425

Aanbieder

Naturio

Prijs

€350

Buitenlandse beroepskwalificaties

Om voor automatische erkenning zoals bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG in aanmerking te komen, dient een kandidaat een opleiding gevolgd te hebben die vermeld staat op Annex V of VI van Richtlijn 2005/36/EG en het bijbehorend beroepservaringscertificaat te hebben. De automatische erkenningsprocedure is alleen mogelijk voor architecten.

 

Inloggen persoonlijke digitale omgeving tijdelijk niet mogelijk

In verband met de jaarlijkse facturatieronde is het vanaf donderdag 5 mei tot nadere berichtgeving niet mogelijk om in uw portaal in te loggen. Heeft u een vraag  of verzoek en komt u er niet uit met de informatie op onze website? Neem dan gerust contact met ons op.