Bureau Architectenregister beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor levenslang leren.

 

 

Bureau Architectenregister zoekt commissieleden

Bureau Architectenregister zoekt 

voor de Commissie inschrijving onder een andere titel:

- een voorzitter

- een commissielid (discipline tuin- en landschapsarchitectuur)

en

voor de Examencommissie voor interieurarchitectuur:

- een commissielid  

Meer informatie over deze vacatures vindt u hierboven onder het tabblad "Over ons/vacatures".

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

Architectuur Lokaal

Prijs

€50

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€205

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€205

Beroepservaringperiode

Iedereen die na 31 december 2014 een diploma heeft behaald aan een erkende opleiding moet eerst beroepservaring opdoen voordat hij of zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren.

 

 

Beroepservaringsperiode

Titelbescherming

Een ieder die meent dat een individu of een bureau onrechtmatig een door de Wet op de architectentitel beschermde titel voert, kan dit bij Bureau Architectenregister melden. Een overtreder wordt dan gemaand het titelgebruik te staken.

Bij voortdurend onrechtmatig titelgebruik kan een gerechtelijke procedure worden aangespannen. De rechter kan daarbij een dwangsom opleggen om het staken van het titelgebruik af te dwingen. 

Het staat iedere ingeschrevene vrij zelf een overtreder te manen het titelgebruik te staken of een gerechtelijke procedure te starten. Bureau Architectenregister kan hierin adviseren.

Onrechtmatig titelgebruik melden