Vakmanschap en bewustzijn
in dienst van de maatschappij

Waarborgen, bevorderen
en verbeteren

Welkom op de website van het Architectenregister. Wij zijn een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan dat de Wet op de architectentitel uitvoert. Tevens beheren we het architectenregister. Hierin staan ruim 14.000 interieurarchitecten, architecten, tuin- en landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen ingeschreven. Dus als we het hebben over ‘architect’, dan bedoelen wij één van deze beroepstitels.

Een architect is als geen ander in staat om verleden, heden, toekomst, uiteenlopende belangen en ambities met elkaar te verbinden en oplossingen te verbeelden. Oplossingen die evenwichtig zijn, kwaliteit toevoegen en aanspreken. Hiermee speelt de architect een belangrijke rol bij het bewaken en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving.

Of je nu al bent geregistreerd, je wilt registreren, op zoek bent naar een architect of informatie wilt ontvangen hoe je architect kunt worden; je vindt alle informatie op deze website.

Wettelijke titels mogen uitsluitend beroepsmatig worden gevoerd door personen die staan geregistreerd in het architectenregister

Voormalige cellenvleugel

Uitgelicht

Noordsingel gevangenis Rotterdam;
een uniek complex in de geschiedenis van het gevangeniswezen in Nederland. Het vrijkomen van het terrein creëerde een bijzondere kans om een stuk stad toe te voegen aan het dicht bebouwde Oude Noorden


De bestaande gebouwen, oorspronkelijk elk voor een specifieke functie ontworpen zijn behouden en ontdaan van latere aanbouwen. De oorspronkelijke opzet en architectuur van de gevangenis is zo weer herkenbaar. De nieuwbouw is een subtiele toevoeging aan de gelaagdheid van deze bijzondere historische plek die nu onderdeel is van het stedelijk leven in het Oude Noorden en haar onlosmakelijk verbindt met haar verleden.

bron: architectenweb.nl

Vacatures