Kwalificaties Nederland

Of je wel of niet een beroepservaringperiode moet doorlopen, hangt af van wanneer je je diploma hebt behaald

Ben je vóór 1 januari 2015 afgestudeerd en wil je je inschrijven in het architectenregister? Dan kun je op basis van een diploma van een gekwalificeerde Nederlandse (master)opleiding worden ingeschreven.

Ben je na 1 januari 2015 afgestudeerd en wil je je inschrijven in het architectenregister? Ook dan kun je op basis van een diploma van een gekwalificeerde Nederlandse (master)opleiding worden ingeschreven, maar moet je wel eerst de verplichte beroepservaringperiode doorlopen voor registratie, tenzij de gevolgde opleiding recht geeft op een vrijstelling.

Let op
Je verzoek tot inschrijving wordt pas in behandeling genomen als we een gewaarmerkte kopie van je diploma per post hebben ontvangen. Je kunt ook, op afspraak, met het originele getuigschrift langskomen bij het Architectenregister

Na ontvangst van het inschrijvingsverzoek en de benodigde documenten en zodra de kosten zijn voldaan, duurt het ongeveer 3 à 4 weken voordat de inschrijving in het architectenregister definitief is. Hiervan ontvang je een bevestiging. Tevens ontvang je inloggegevens, waarmee je in je persoonlijke digitale omgeving de Verklaring van inschrijving kunt downloaden en ben je zichtbaar in het openbaar register op onze website.

Registratiekosten en jaarlijkse bijdrage

Als je diploma recht geeft op inschrijving in het architectenregister en je doet een verzoek tot inschrijving, dan ontvang je per e-mail een factuur voor het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage.

Inschrijfgeld (eenmalig)
€80,-

Jaarlijkse bijdrage
€75,-

Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de jaarlijkse bijdrage evenredig verrekend. Ben je onder meer dan één titel ingeschreven? Dan betaal je voor elke registratie het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage.