Bij- en nascholing

Als ingeschrevenen in het architectenregister ben je wettelijk verplicht om jaarlijks minimaal 16 uur aan bij- en nascholing te volgen, deze verplichting geldt per inschrijving

De verantwoordelijkheid voor de bij- en nascholing ligt bij jezelf. Dat geldt niet alleen voor het voldoen aan de jaarlijkse verplichting, maar ook voor de kwaliteit van de scholing.

De waarde van bij- en nascholing

Na inschrijving in het architectenregister zijn er tijdens de loopbaan meerdere manieren om de kwaliteit te blijven borgen. Bij- en nascholing vormt daar een belangrijk onderdeel van. Een opdrachtgever die een ingeschrevene inhuurt of een werkgever die een ingeschrevene aanneemt, haalt daarmee iemand in huis die zijn vak verstaat en op de hoogte is van de actuele behoeften.

De wereld om ons heen verandert en het vak ontwikkelt zich permanent. Zo wordt er steeds meer interdisciplinair gewerkt. De verduurzamings- en klimaatopgaven, nieuwe ontwerpvragen als gevolg van het coronavirus, circulair bouwen en technologische ontwikkelingen hebben grote invloed op de beroepsuitoefening. Bij de tijd blijven is daarom voor iedereen belangrijk. Individuele (kennis)ontwikkeling is niet voor niets geregeld in de cao voor de architectenbranche. Ook is er subsidie beschikbaar voor scholing via 'Werktuig voor ontwikkeling'.

Bij- en nascholing is een breed begrip. Een lezing van een vakgenoot kan onder bij- en nascholing vallen, een studiereis, een intensieve opleidingsmodule van een jaar en alles daar tussenin. Bij- en nascholingsactiviteiten kunnen in principe overal worden gevolgd: in-company trainingen, symposia, lezingen of cursussen bij een (erkend) instituut, in zowel binnen- als buitenland. Bewust nadenken over bovenstaande vragen en jaarlijks een plan van aanpak maken op welke thema’s en onderwerpen bij- en nascholing het meest gepast is, hoort bij jouw verantwoordelijkheid om het vak goed uit te kunnen oefenen. Op onze website, maar ook op die van de beroepsorganisaties NVTL, BNA, BNI en BNSP kun je een deel van het bij- en nascholingsaanbod vinden.

Een leven lang leren
Om kwaliteit te blijven borgen is bij- en nascholing van belang

Vakwerk Architecten

Bij- en nascholing bijhouden in het register


Het architectenregister is de plek waar je staat ingeschreven. Je persoonlijke digitale omgeving is daarom ook een logische plek om alle bij- en nascholingsactiviteiten bij te houden. Dit overzicht kan je helpen als opdrachtgevers naar je kwalificaties vragen.

Om een activiteit voor de minimaal 16 uur per jaar verplichte bij- en nascholing per inschrijving te laten meetellen, gelden vanuit de overheid een aantal criteria. De criteria voor architecten vind je hier. De overige drie disciplines kunnen dit ook als richtlijn hanteren.

Voor aanbieders van bij- en nascholingsactiviteiten

Wilt u zich aanmelden als aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten die interessant zijn voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten of interieurarchitecten? Dat kan hier. Deze criteria geven een indicatie waar uw aanbod aan moet voldoen

Zodra u hiervan bevestiging van ons heeft ontvangen, kunt u zelf uw actuele aanbod op onze website beheren via het portaal.