Registreren in het buitenland

Op basis van je registratie in het Nederlandse architectenregister kun je op incidentele en tijdelijke basis beroepsmatig werkzaamheden verrichten in jouw discipline in alle EU-lidstaten, lidstaten die deel uitmaken van de EER en Zwitserland

Attest

Het ontvangende land kan eisen dat je jezelf in dat land als tijdelijke dienstverrichter registreert. Aanvullende eisen mogen niet opgelegd worden. Het ontvangende land kan wel een attest verlangen van het Architectenregister, waarin wij verklaren dat je rechtsgeldig geregistreerd staat in het architectenregister en volledig bevoegd bent je discipline te beoefenen in Nederland. Eventueel onder vermelding van jouw beroepskwalificaties op basis waarvan je geregistreerd bent en een opgave van disciplinaire maatregelen die opgelegd zijn.