Opleidingen

Na het behalen van een erkende masteropleiding volgt de interieurarchitect, architect, tuin- en landschapsarchitect of stedenbouwkundige nog een tweejarige beroepservaringsperiode om toegang te kunnen krijgen tot de architectentitel

Opleidingstrajecten

Op deze pagina geven we per discipline aan welke masteropleidingen je kunt volgen om toegang te krijgen tot de betreffende titel. Na de master volg je eerst een tweejarige beroepservaringperiode, tenzij de gevolgde opleiding recht geeft op een vrijstelling. Dit doe je terwijl je al werkt bij een bureau of bedrijf of voor de gemeente of andere overheid.

De opleidingen die op deze pagina staan vermeld, zijn de actuele opleidingen. In De nadere regeling is vastgesteld welke Nederlandse opleidingen gekwalificeerd zijn voor inschrijving in het architectenregister. In deze regeling zijn de opleidingsvereisten uitgewerkt en ook voor oudere opleidingen verwijzen we je naar Nadere Regeling.

Om toegang te krijgen tot de master moet je vaak een vooropleiding of bachelor hebben behaald. In een aantal gevallen is het ook mogelijk om na je bachelor een schakeljaar of pre-master te doen om toegang te krijgen tot de master. Ook komt het voor dat studenten hun weg naar de titel beginnen op het MBO, vervolgen op het HBO en daarna de universitaire master behalen.

Alle informatie over de opleidingen en de toelatingseisen vind je op de website van de betreffende onderwijsinstellingen.

Opleiding tot interieurarchitect


Het opleidingstraject tot interieurarchitect omvat in beginsel een studietraject van 8 jaar: HBO bachelor (4 jaar) + HBO master (2jaar) + beroepservaringperiode (2 jaar). Wanneer er geen sprake is van een doorgaande leerlijn van de bachelor naar de master, kan er sprake zijn van een verplicht schakelprogramma.

Interieurarchitectuur

Gerrit Rietveld academie
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
Avans Hogeschool
Hogeschool der kunsten Den Haag
Hogeschool Zuyd
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Piet Zwart Institute Hogeschool Rotterdam


Alle bovenstaande master studies geldt dat voorafgaand een Bacheloropleiding afgerond is op het gebied van interieurontwerp.

Bachelor (4 jaar) + master (2 jaar) + beroepservaringperiode (2 jaar) = 8.

Opleiding die qua verworven kennis, inzicht en vaardigheden overeenkomt met genoemde bacheloropleiding.

Opleiding tot architect


Het opleidingstraject tot architect omvat in beginsel een studietraject van 8 jaar of 7 jaar: HBO bachelor (4 jaar) + HBO master (4jaar) of WO bachelor (3 jaar) + WO master (2 jaar) + beroepservaringperiode (2 jaar). Wanneer er geen sprake is van een doorgaande leerlijn van de bachelor naar de master, kan er sprake zijn van een verplicht schakelprogramma.

Technische Universiteit Delft

 • Masteropleiding Architecturevariant Architecture

 • Masteropleiding Architecture Building and Planning

 • Masteropleiding Architecture, Urbanism and Building Sciences, variant Architecture
  Vooropleiding: Bacheloropleiding op het gebied van Bouwkunde, die leidt tot de graad van Bachelor of Science of een andere opleiding die qua kennis, inzicht en vaardigheden overeenkomt met een dergelijke bacheloropleiding.


Technische Universiteit Eindhoven

 • Masteropleiding Architecture, Building and Planning, mastertrack Architecture
  Vooropleiding: Bacheloropleiding op het gebied van Bouwkunde, die leidt tot de graad van Bachelor of Science of een andere opleiding die qua kennis, inzicht en vaardigheden overeenkomt met een dergelijke bacheloropleiding.


Academie van Bouwkunst Amsterdam

 • Masteropleiding Architectuur
  Vooropleiding: Nederlandse Bachelor of Master (HBO of WO) die aansluit bij de masteropleiding, een buitenlandse Bachelor of Master die in lijn ligt van de masteropleiding of een relevante buitenlandse vooropleiding in combinatie met voldoende werkervaring.


Academie van Bouwkunst Rotterdam

 • Masteropleiding Architectuur
  Vooropleiding: Bachelor of het gebied van Bouwkunde (HBO of WO) of een Bachelor op het gebied van Ruimtelijk Ontwerpen of Interieurarchitectuur (HBO), aangevuld met een pre-master architectuur & techniek.


Fontys Academie Architectuur en Stedenbouw Tilburg

 • Masteropleiding Architectuur
  Vooropleiding: Bachelor Architectuur of Kunstacademie (richting Architectuur/Interieur).


ArtEZ hogeschool voor de Kunsten

 • Masteropleiding Architectuur, afgegeven door de examencommissie van de Academie van Bouwkunst Arnhem
  Vooropleiding: Bachelor op het gebied van Bouwkunde (HBO of WO) of een Bachelor interieurarchitectuur (HBO) met aantoonbaar voldoende technische kennis.


Academie van Bouwkunst Groningen

 • Masteropleiding Architectuur
  Vooropleiding: Bachelor op het gebied van Bouwkunde (HBO of WO), een Bachelor of Design (HBO) in de richting Ruimtelijk ontwerp of een Bachelor Built Environment (HBO) van de Hanzehogeschool én een afgeronde minor Architectural design.


Hogeschool Zuyd

 • Masteropleiding Architectuur
  Vooropleiding: Bachelor Vormgeving, richting Architectuur en interieur, of Built Environment, richting Bouwkunde (HBO) van Hogeschool Zuyd of een vergelijkbare Bachelor (HBO of WO) uit binnen- of buitenland, richting architectuur of bouwkunde.


Het opleidingstraject tot architect omvat in beginsel een studietraject van 8 jaar of 7 jaar: HBO bachelor (4 jaar) + HBO master (4jaar) of WO bachelor (3 jaar) + WO master (2 jaar) + beroepservaringperiode (2 jaar). Wanneer er geen sprake is van een doorgaande leerlijn van de bachelor naar de master, kan er sprake zijn van een verplicht schakelprogramma.

Opleiding tot Tuin- en landschapsarchitect


Het opleidingstraject tot tuin- en landschapsarchitect omvat in beginsel een studietraject van 8 jaar of 7 jaar: HBO bachelor (4 jaar) + HBO master (4jaar) of WO bachelor (3 jaar) + WO master (2 jaar) + beroepservaringperiode (2 jaar). Wanneer er geen sprake is van een doorgaande leerlijn van de bachelor naar de master, kan er sprake zijn van een verplicht schakelprogramma.

Wageningen Universiteit

 • Masteropleiding Landscape, Planning and Design
  Mits in de bijlage bij het getuigschrift is vermeld dat is voldaan aan artikel 8, aan de Wageningen Universiteit.

 • Landscape Architecture and Planning
  Specialisatie landscape architecture
  Vooropleiding: Bacheloropleiding op het gebied van de Landschapsarchitectuur, die leidt tot de graad van Bachelor of Science of een andere opleiding die qua kennis, inzicht en vaardigheden overeenkomt met een dergelijke bacheloropleiding.

Academie voor Bouwkunst Amsterdam

 • Masteropleiding Landschapsarchitectuur
  Vooropleiding: Nederlandse Bachelor of Master (HBO of WO) die aansluit bij de masteropleiding, een buitenlandse Bachelor of Master die in lijn ligt van de masteropleiding of een relevante buitenlandse vooropleiding in combinatie met voldoende werkervaring.

Technische Universiteit Delft

 • Getuigschrift van het met goed gevolg afgelegd afsluitend examen van de variant Landschapsarchitectuur van de Masteropleiding Architecture, Urbanism and Building Sciences
  Opleiding: Bacheloropleiding op het gebied van Bouwkunde die sinds het studiejaar 2013–2014 wordt aangeboden door de Technische Universiteit Delft en die leidt tot de graad van Bachelor of Science aan de Technische Universiteit Delft of een andere opleiding die qua kennis, inzicht en vaardigheden overeenkomt met een dergelijke bacheloropleiding.

Opleiding tot Stedenbouwkundige

Het opleidingstraject tot stedenbouwkundige omvat in beginsel een studietraject van 8 jaar of 7 jaar: HBO bachelor (4 jaar) + HBO master (4jaar) of WO bachelor (3 jaar) + WO master (2 jaar) + beroepservaringperiode (2 jaar). Wanneer er geen sprake is van een doorgaande leerlijn van de bachelor naar de master, kan er sprake zijn van een verplicht schakelprogramma.

Technische Universiteit Delft

 • Masteropleiding Architecture, variant Urbanism

 • Masteropleiding Architecture, Building and Planning, variant Urbanism

 • Masteropleiding Architecture, Urbanism and Building Sciences, variant Urbanism
  Opleiding: Bacheloropleiding op het gebied van Bouwkunde, die leidt tot de graad van Bachelor of Science of een andere opleiding die qua kennis, inzicht en vaardigheden overeenkomt met een dergelijke bacheloropleiding.

Technische Universiteit Eindhoven

 • Masteropleiding Architecture, Building and Planning, mastertrack Urban Design and Planning
  Opleiding: Bacheloropleiding op het gebied van Bouwkunde, die leidt tot de graad van Bachelor of Science of een andere opleiding die qua kennis, inzicht en vaardigheden overeenkomt met een dergelijke bacheloropleiding.


Academie van Bouwkunst Amsterdam

 • Masteropleiding Stedenbouw
  Opleiding: Nederlandse Bachelor of Master (HBO of WO) die aansluit bij de masteropleiding, een buitenlandse Bachelor of Master die in lijn ligt van de masteropleiding of een relevante buitenlandse vooropleiding in combinatie met voldoende werkervaring.


Academie van Bouwkunst Rotterdam

 • Masteropleiding Stedenbouw
  Vooropleiding: WO Bachelor op het gebied van Ruimtelijke ordening en planologie, landschapsarchitectuur of Bouwkunde, dan wel een HBO Bachelor op het gebied van Ruimtelijke ordening en planologie, Landschapsarchitectuur, Bouwkunde of Ruimtelijk ontwerp met een minor in stedenbouw of aangevuld met een pre-master stedenbouw.


Fontys Hogescholen Tilburg

 • Masteropleiding Stedenbouw
  Opleiding: Bachelor Architectuur of Kunstacademie (richting Architectuur/Interieur).

Vakwerkarchitecten
Vakwerk Architects – photo: Boudewijn Bollmann