Belanghebbenden

We willen samen optrekken, elkaar aanvullen, versterken en initiatief nemen als we de noodzaak zien of in het geval er kansen ontstaan.

Het Architectenregister wil binnen het opleidings- en beroepenveld van het ruimtelijke ontwerp en naar opdrachtgevers, burgers, overheid en maatschappelijke partners een verbindende rol vervullen. We zijn een kleine organisatie en kunnen het niet alleen. We willen samen optrekken, elkaar aanvullen, versterken en initiatief nemen als we de noodzaak zien of in het geval er kansen ontstaan. We nemen nadrukkelijk kennis van externe ontwikkelingen en doelstellingen van onze stakeholders en sluiten daar vanuit een onafhankelijke positie bij aan.

Stakeholders mogen verwachten dat wij vanuit onze wettelijke verantwoordelijkheid onafhankelijk en verbindend opereren en ons blijven ontwikkelen. Het Architectenregister is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en de kracht van diversiteit gebruikt om samen het vakmanschap van architecten te bevorderen en zo onze leefomgeving te verbeteren.

Het Architectenregister onderscheidt de volgende stakeholders:

Stakeholders waar we het voor doen
Alle (potentiële) opdrachtgevers van architecten én burgers als gebruikers van gebouwde omgeving en landschap

Stakeholders die we faciliteren/reglementeren
Ingeschrevenen en toekomstig ingeschrevenen, onderwijsinstellingen (universiteiten, academies en hoge scholen), aanbieders van Beroepservaring (PEP, BEP) en aanbieders van scholingsmodules

Stakeholders waar we samen mee optrekken
Organisaties in binnen- en buitenland

Gezonde leefomgeving

Wij gebruiken de kracht van diversiteit om vakmanschap van ruimtelijk ontwerpers te bevorderen om zo onze leefomgeving te verbeteren