Stedenbouwkundige

Stedenbouwkunde - Superloft Peak
Stedenbouwkunde
Stedenbouwkunde
Stedenbouw - Marker Wadden
Stedenbouwkunde - Marker Wadden
Stedenbouwkunde - Superloft Peak
Stedenbouwkunde

Wat doet een stedenbouwkundige?

Stedenbouwkundigen werken aan het plannen, ontwerpen en beheren van ruimtelijke omgevingen. Het werk omvat een breed spectrum: ruimtelijke ordening, stadsplanning, verkeersstromen, infrastructuur en openbare ruimte. Ze zorgen voor duurzame ontwikkeling en kwaliteit van leven in stedelijke én landelijke gebieden. Stedenbouwkundigen werken niet alleen bij overheden, maar ook bij bureaus. Hun werk kan variëren van het ontwerpen van nieuwe stadsdelen tot de herontwikkeling van bestaande wijken en het oplossen van actuele stedelijke problemen. Ook de planning van buitengebieden en dorpen behoren tot het werkterrein van de stedenbouwkundige.

Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP)

De BNSP is een vereniging van beroepsbeoefenaren, bureaus en instituten, (delen van) overheidsorganisaties, non-profit organisaties en opleidingsinstituten werkzaam in de ruimtelijke ordening, ruimtelijk onderzoek, de stedenbouw en de planologie. Meer informatie over het werk van een stedenbouwkundige en de BNSP kun je vinden op bnsp.nl.

Ruimtelijke kwaliteit
Stedenbouwkundigen zorgen voor duurzame ontwikkeling en kwaliteit van leven in stedelijke én landelijke gebieden