Waarde van de titel

Een architectentitel fungeert in de praktijk als Keurmerk en staat voor vakmanschap, kennis en kwaliteit

De wettelijke titel interieurarchitect, architect, tuin- en landschapsarchitect of stedenbouwkundige mag uitsluitend beroepsmatig worden gevoerd als de betreffende persoon als zodanig staat geregistreerd in het architectenregister. Een geregistreerd beroepsbeoefenaar heeft een erkende opleiding gevolgd en voldoet aan de beroepservaringvereisten. Ook moet de architect voldoen aan de wettelijke bij- en nascholingsplicht en is er een wettelijke informatieplicht tegenover opdrachtgever(s). Dit alles maakt dat de wettelijke titels in de praktijk fungeren als een Keurmerk. Een wettelijke titel staat voor vakmanschap, kennis en kwaliteit.

Een architect moet voldoen aan de wettelijke bij- en na scholingsplicht en er is een informatieplicht tegenover de opdrachtgever

Architectentitel keurmerk