Team

Medewerkers, commissies, examencommissies, deskundigen, bestuur en raad van advies

Medewerkers

Commissies

Het Architectenregister heeft bij of volgens de wet een aantal commissies ingesteld. Het gaat om vier examencommissies, een commissie ‘Inschrijving onder andere titel’, zes commissies Beroepservaringperiode en een Bezwaaradviescommissie.

Het Architectenregister ondersteunt de commissies bij het proces, het contact met kandidaten, het inplannen van gesprekken en het versturen van facturen. Commissieleden ontvangen een vergoeding voor hun werk.

Examencommissies

Commissie 'Inschrijving onder andere titel'

Commissies Beroepservaring, zelfstandige route

Bestuur

Het Architectenregister heeft een toezichthoudend bestuur dat bestaat uit een voorzitter en twee bestuursleden. Zij zijn allen benoemd door de voor de Wet op de architectentitel (WAT) verantwoordelijke minister; de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Eén van de bestuursleden is benoemd op voordracht van de beroepsorganisaties en het andere bestuurslid komt uit de kring van de ingeschrevenen die geen lid zijn van een beroepsorganisatie.

Raad van advies

De Raad van advies is samengesteld uit onafhankelijke personen die affiniteit hebben met het missie, visie en de doelstellingen van het Architectenregister. De raad komt twee keer per jaar bijeen om onderwerpen van het bestuur en/of directie te bespreken en concreet te maken. De raad geeft daarnaast gevraagd en ongevraagd advies. Leden ontvangen een vergoeding.

Wij vormen samen het Architectenregister, een sterk team met bevlogen specialisten