Ik wil architect worden

Wij onderscheiden volgens de Wet vier verschillende architecten, te weten interieurarchitecten, architecten, tuin- en landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen

Wij vertellen je graag wat een architect doet, hoe je architect kunt worden en welke mogelijkheden en opleidingen er zijn om je uiteindelijk te kunnen registreren.

In de Wet op de Architectentitel, de basis voor het Architectenregister, worden de beroepsbeoefenaren van vier disciplines onderscheiden: Interieurarchitectuur, Architectuur, Tuin- en Landschapsarchitectuur en Stedenbouwkunde. Daarin is het Nederlandse Architectenregister uniek.

Van oudsher is de scheiding tussen deze vier ontwerpdisciplines echter niet altijd zo duidelijk te maken. Zo hebben stedenbouwkundigen en architecten veelal een gedeelde basisopleiding, werken tuin- en landschapsarchitecten soms ook aan stedenbouwkundige opgaven en hebben interieurarchitecten ook verstand van bouwkundige zaken.

Om de grote maatschappelijke opgaven te lijf te gaan, worden de beroepen in toenemende mate gekenmerkt door interdisciplinariteit. Tussen de vier ontwerpdisciplines vindt steeds meer uitwisseling plaats. De grotere bureaus hebben vaak meer disciplines in huis en ook kleinere bureaus of zelfstandig opererende beroepsbeoefenaars werken regelmatig in netwerken met andere vakgenoten. Bovendien werkt een jongere generatie steeds meer samen met mensen uit aanpalende disciplines zoals onderzoekers, beeldend kunstenaars en eco-designers. De vier ontwerpdisciplines kennen echter wel ieder hun eigen opleidingstraject en hun specifieke aandachtsgebieden.

Er zijn verschillende branche- en beroepsorganisaties die de belangen van de vier ontwerpdisciplines behartigen. Via deze organisaties vind je ook interessante informatie. Per discipline zijn ze hierna vermeld. Overigens zijn niet alle ingeschrevenen in het Architectenregister aangesloten bij een branche- of beroepsorganisatie en omgekeerd zijn bij deze organisaties soms ook ontwerpers aangesloten die niet in het Architectenregister zijn ingeschreven.

Stedenbouwkunde
Architectuur
Interieurarchitectuur
Tuin- en Landschapsarchitectuur
Stedenbouwkunde
Architectuur

Brancheorganisaties
Voor architecten zijn er verschillende organisaties die hun belangen in Nederland behartigen.
Via deze belangenorganisatie vind je ook interessante informatie. We zetten ze voor je op een rijtje.