Uitschrijven

Wil je je uitschrijven? In je persoonlijke digitale omgeving kun je dit zelf online aangeven. Na uitschrijving ontvang je hiervan een ontvangstbevestiging

LET OP: omdat daadwerkelijke uitschrijving plaatsvindt aan het eind van het kalenderjaar, betaal je tot die tijd de jaarlijkse bijdrage. Ben je onder meerdere titels ingeschreven? Dan dien je per registratienummer om uitschrijving te verzoeken. Nadat je bent uitgeschreven is het niet meer toegestaan je titel(s) te voeren. Je bent ook niet meer zichtbaar in ons openbaar register.