Beroepservaringperiode

De beroepservaring­periode is een traject waarin je praktijkervaring opdoet in de discipline waarin je geregistreerd wilt worden


De titels Interieurarchitect, Architect, Tuin- en landschapsarchitect en Stedenbouwkundige zijn beschermd door de Wet op de architectentitel. Je mag deze titels uitsluitend voeren als je staat ingeschreven in het architectenregister. De verplichting tot een beroepservaringperiode is in 2011 opgenomen in de herziene Wet op de architectentitel en uitgewerkt in de Regeling Beroepservaringperiode.

Om te kunnen starten met je beroepservaringperiode moet je voldoen aan de volgende 3 criteria:

1 — Je bent in het bezit van een erkend (master)diploma in de discipline waarvoor je ingeschreven wilt worden

2 — Je werkt minstens 20 uur per week in dezelfde discipline

3 — Je hebt een mentor, die tenminste drie jaar staat ingeschreven onder dezelfde discipline

Verschillende routes

Er zijn 3 routes om aan het vereisten van de beroepservaringperiode te voldoen. Route 1 en 2: 2 jaar masterprogramma en daarna 2 jaar beroepservaringperiode. Route 3: masterprogramma & beroepservaringperiode in een programma van 4 jaar

Eindtermen Beroepservaringperiode

De eisen waaraan alle deelnemers na het doorlopen van de beroepservaringperiode moeten voldoen, staan beschreven als 3 grondhoudingen en 24 eindtermen in de ‘Bijlage van de Regeling Beroepservaringperiode’. Daarnaast is het volgen van een aanvullend programma, het volgen van modules, verplicht.

Diploma

Wil je weten of je met jouw Nederlandse diploma na de beroepservaringperiode ingeschreven kunt worden in het architectenregister? Kijk dan hier. Voor goedkeuring of andere algemene vragen over een buitenlands diploma verwijzen wij je naar de pagina 'kwalificaties buitenland’.

Duur

De beroepservaringperiode duurt ongeveer twee jaar als je minimaal 32 uur per week werkt. Werk je minder, dan is de beroepservaringperiode langer. Werk je minder dan 20 uur per week gemiddeld, dan kun je niet deelnemen aan de beroepservaringperiode.

Mentor

  • Je mentor moet in dezelfde discipline werkzaam zijn als jijzelf. Ook moet de mentor tenminste drie jaar zijn ingeschreven in het architectenregister onder dezelfde discipline. Idealiter begeleidt een mentor de deelnemer gedurende de gehele beroepservaringperiode. De tijd die dit in beslag neemt en de frequentie en wijze van overleg stemmen mentor en deelnemer onderling met elkaar af.

  • De mentor mag een collega of de werkgever van de deelnemer zijn, maar dat hoeft niet. De mentor en deelnemer mogen ook verschillende werkgevers hebben of als zelfstandige werkzaam zijn. In dat geval spreken we van een ‘buitenmentor’.

Kosten

De kosten die samenhangen met de beroepservaringperiode zijn voor rekening van de deelnemer. Als je zelfstandig ondernemer bent, kun je de kosten voor de beroepservaringperiode opvoeren als bedrijfskosten. Als je in loondienst werkt dan kan de werkgever de kosten geheel of gedeeltelijk betalen. Daarnaast kun je een beroep doen op fondsen (zoals de deelregeling talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en is in de cao het één en ander geregeld. Alle overeenkomsten, verschillen en de kosten van de routes vanaf februari 2023 kun je hieronder downloaden.

Werkgever

Een werkgever kan een bijdrage leveren aan de beroepservaringperiode (BEP) én nieuw talent aan zich binden door een afgestudeerde in dienst te nemen. Daarnaast kan de werkgever ruimte en tijd bieden om de beroepservaringperiode te kunnen doorlopen. Denk hierbij aan het volgende:

  • Ondersteunen bij het bereiken van de eindtermen

  • Tijd bieden voor het bijhouden van het logboek

  • Laten volgen van aanvullende externe modules, cursussen of trainingen

  • Tijd bieden voor de gesprekken met de commissie

  • Aanstellen van een ervaren collega als mentor

  • Bijdragen aan de kosten van de beroepservaringperiode

Bij het in dienst nemen van een medewerker met een masterdiploma geldt voor alle architectenbureaus de cao. Bureaus Interieurarchitectuur, Tuin- en landschapsarchitectuur of Stedenbouw kunnen zich vrijwillig aan de cao voor de architectenbureaus conformeren. Werknemers die de beroepservaringperiode doorlopen zijn extra gemotiveerd. Het reflecteren op opgedane ervaringen onder begeleiding van een mentor en het volgen van externe bijeenkomsten zorgen dat de deelnemer zich sneller zal ontwikkelen. De deelnemer wordt daarmee ook voor de werkgever een extra waardevolle kracht binnen het bureau.

LET OP: Deelnemers aan de beroepservaringperiode mogen zich nog geen 'architect' noemen.