Interieurarchitect

Interieurarchitectuur
Interieurarchitectuur
Interieurarchitectuur
Interieurarchitectuur
Interieurarchitectuur
Interieurarchitectuur
Interieurarchitectuur

Wat doet een interieurarchitect?

Interieurarchitecten houden zich vooral bezig met het inrichten van een ruimte, zeg maar de binnenkant van huizen en gebouwen. Dit kunnen ze doen voor een specifieke ruimte, maar ook voor een volledig gebouw. Denk hierbij aan bijvoorbeeld scholen, bibliotheken, kantoren of ziekenhuizen. Alle aspecten van een binnenruimte kunnen hierbij aan bod komen: functie, routing, ruimte-indeling, inrichting van de ruimten, licht, kleur en materiaal. Ook als je je eigen huis van binnen wilt verbouwen, dan kun je bij een interieurarchitect terecht. Een interieurarchitect brengt je wensen in kaart, komt met ideeën en alternatieven en vervolgens worden de wensen in ontwerp- en uitvoeringstekeningen gevisualiseerd. Kortom, samen met jou wordt gewerkt aan een uniek en doeltreffend ontwerp dat binnen jouw budget te realiseren is.

Een interieurarchitect is bouwkundig onderlegd, weet wat technisch haalbaar is, heeft contacten met leveranciers en aannemers, is op de hoogte van wet- en regelgeving en is in de meeste gevallen nauw betrokken bij de uitvoering.

Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten (BNI)

De ruim 300 interieurarchitecten die aangesloten zijn bij de BNI hebben zich verbonden aan de gedragsregels zoals die door de vereniging zijn opgesteld. Meer informatie over het werk van een interieurarchitect en de BNI kun je vinden op bni.

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)

Sommige interieurarchitecten zijn aangesloten bij de BNO, een algemene vereniging voor ontwerpers.
Meer informatie over het werk van een interieurarchitect en de BNO kun je vinden op bno.nl.

Ruimtelijke kwaliteit
Interieurarchitectuur gaat over optimalisatie van (binnen)ruimte, functionaliteit, comfort en duurzaamheid en kan een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van leven en het gebruik van de ruimte