Inschrijving andere titel

De procedure 'Inschrijving onder een andere titel' is alleen bedoeld voor degenen die al in het architectenregister staan ingeschreven, maar ook onder een andere titel ingeschreven willen worden

Beroepservaring

Daarnaast is minimaal 7 jaar beroepservaring op het vakgebied van de andere titel vereist. Deze 7 jaar ervaring moet zijn opgedaan binnen 15 jaar vóór het indienen van het inschrijvingsverzoek.

In de Nadere eisen inschrijving in het architectenregister onder een andere titel staat beschreven welke documenten je moet aanleveren voor deze procedure. Als je wordt toegelaten, ontvang je een uitnodiging voor een bijeenkomst met de commissie. Deze multidisciplinaire commissie beoordeelt je projecten en visie op het vak aan de hand van de ‘Nadere eisen’ en adviseert het Architectenregister over het te nemen besluit.

Het tarief voor de behandeling van een verzoek om inschrijving onder een andere titel is € 1.270,- (dit is exclusief het eenmalige inschrijfgeld van € 80,- in het architectenregister). Na inschrijving in het architectenregister beschik je zowel over je bestaande als je nieuwe titel en betaal je jaarlijks € 75,- per titel.