Attesten

Het Architectenregister kan een attest of een verklaring van inschrijving afgeven aan ingeschrevenen als zij bijvoorbeeld een project in het buitenland willen gaan doen

Verstrekken van een attest


Een attest kan de volgende onderdelen bevatten:

  • Bevestiging van inschrijving in het Nederlandse architectenregister

  • Bevestiging dat het diploma voldoet aan EU-Richtlijn 2005/36/EC

  • Bevestiging over disciplinaire sancties (‘arbeidsverleden onbesproken gedrag’)

  • Bevestiging over de al dan niet gevolgde beroepservaringperiode

Ook als iemand niet is ingeschreven in het Nederlandse architectenregister maar wel een relevant Nederlands diploma heeft, kan het Architectenregister een attest verstrekken. In die situatie dient de verzoeker een attest aan te vragen en een gewaarmerkte kopie van het Nederlandse diploma per post in te dienen.