Werken in het buitenland

Op basis van je registratie in het Nederlandse architectenregister kun je op incidentele en tijdelijke basis beroepsmatig werkzaamheden verrichten in jouw discipline in alle EU-lidstaten, lidstaten die partij zijn bij de EER en in Zwitserland

Attest

Het ontvangende land kan eisen dat je jezelf in dat land als tijdelijke dienstverrichter registreert. Aanvullende eisen mogen niet opgelegd worden. Het ontvangende land kan wel een attest verlangen van het Architectenregister, waarin wij verklaren dat je rechtsgeldig geregistreerd staat in het architectenregister en volledig bevoegd bent je discipline te beoefenen in Nederland. Eventueel onder vermelding van jouw beroepskwalificaties op basis waarvan je geregistreerd bent en een opgave van disciplinaire maatregelen die opgelegd zijn.

 

Ook voor veel andere landen geldt dat je op basis van jouw Nederlandse registratie op tijdelijke en incidentele basis aldaar opdrachten kunt uitvoeren. Ook hier kan om een attest van het Architectenregister gevraagd worden, waaruit blijkt dat je rechtsgeldig geregistreerd bent en volledig bevoegd bent jouw discipline beroepsmatig uit te oefenen in Nederland.

Architectentitel
In een attest verklaren wij dat een architect rechtsgeldig geregistreerd staat in het Architectenregister en volledig bevoegd is de discipline te beoefenen en de titel te voeren