Herinschrijven

Ben je in het verleden geregistreerd geweest en wil je je opnieuw registreren? Dan kunt u een verzoek tot herregistratie indienen

Je hoeft dan niet opnieuw de volledige registratieprocedure te doorlopen. Zodra wij het herinschrijvingsverzoek hebben ontvangen, krijg je van ons per e-mail een factuur voor de betaling van het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Het inschrijfgeld bedraagt € 80,-. De jaarlijkse bijdrage is € 75,-. Als je destijds bent uitgeschreven wegens het niet voldoen van de jaarlijkse bijdrage (wanbetaling), dan bevat deze factuur óók de achterstallige jaarlijkse bijdrage. Als de registratie in de loop van het jaar plaatsvindt, wordt de jaarlijkse bijdrage naar evenredigheid berekend. Ben je onder meer dan één titel ingeschreven? Dan betaal je voor elke registratie het inschrijfgeld en de jaarlijkse bijdrage. Ook is het verplicht om per registratie jaarlijks minimaal 16 uur bij- en nascholing te volgen.