Disclaimer

Gebruik van tekst en beeld van derden op de Architectenregister website

De Architectenregister website maakt mogelijk gebruik van beeldmateriaal en tekst afkomstig van derden om de inhoud en functionaliteit van de website te verrijken. Wij streven ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken, waarbij we zorgvuldig selecteren welk materiaal we gebruiken. Echter, gezien de aard van het internet en de diversiteit van bronnen, is het onmogelijk om volledige controle uit te oefenen over de herkomst van elk stuk materiaal.

Auteursrecht en Eigendomsrechten:
De rechten op het beeldmateriaal en de tekst van derden blijven te allen tijde eigendom van de respectievelijke auteurs, makers of andere rechthebbenden. De Architectenregister website maakt gebruik van dit materiaal met toestemming indien vereist, of onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het citaatrecht, fair use of vergelijkbare bepalingen.

Correctheid van Informatie:
We streven ernaar om de correctheid van de informatie op de website te waarborgen, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onvolledigheden of verouderde informatie in het beeldmateriaal en de tekst van derden.

Verwijzingen naar Externe Websites:
De Architectenregister website kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of enige andere aspecten van deze externe websites.

Gebruik op Eigen Risico:
Het gebruik van beeldmateriaal en tekst van derden op de Architectenregister website is geheel op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van dit materiaal.

Door de Architectenregister website te gebruiken, stemt de gebruiker in met de voorwaarden van deze disclaimer met betrekking tot het gebruik van beeldmateriaal en tekst van derden. We behouden het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is raadzaam deze pagina regelmatig te controleren op updates.