Kwalificaties buitenland

Heb je in het buitenland gestudeerd? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om je te registeren

Wanneer je je in het architectenregister wil inschrijven op basis van buitenlandse beroepskwalificaties, dan kunnen er vier situaties op jou van toepassing zijn:

1 — Je hebt beroepskwalificaties architectuur uit een EU-lidstaat, uit een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte (EER: Liechtenstein, Noorwegen, IJsland) of uit Zwitserland

2 — Je hebt beroepskwalificaties interieurarchitectuur, tuin- en landschapsarchitectuur of stedenbouw uit een EU-lidstaat, een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte (EER: Liechtenstein, Noorwegen, IJsland) of uit Zwitserland

3 — Je hebt beroepskwalificaties uit ‘derde landen’, dat wil zeggen niet uit EU-lidstaten, lidstaten uit de Europese Economische Ruimte (EER: Liechtenstein, Noorwegen, IJsland) en niet uit Zwitserland

4 — Je wil tijdelijk of incidenteel in Nederland werken en bent gevestigd in een andere EU-lidstaat, een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte (EER: Liechtenstein, Noorwegen, IJsland) of in Zwitserland

Erkenning buitenlandse beroepskwalificaties architectuur uit EU-lidstaten, EER-lidstaten of Zwitserland

Heb je beroepskwalificaties uit EU-lidstaten, EER-lidstaten of Zwitserland, dan is (automatische) erkenning in Nederland mogelijk:

— Heb je een opleidingstitel in de discipline architectuur, plus het bijbehorende aanvullende certificaat uit hetzelfde land, zoals vermeld in Annex V of VI van richtlijn 2005/35/EG, dan kom je in aanmerking voor automatische erkenning

— Beschik je niet over het aanvullend certificaat, dan kan wel je opleidingstitel worden erkend, maar moet je eerst aan de Nederlandse beroepservaringperiode voldoen, voordat je kunt worden ingeschreven

Het principe van Automatische Erkenning is gebaseerd op artikel 21 van de EU-Richtlijn 2005/36/EG, dat gaat over de erkenning van beroepskwalificaties. Onder Annex V 5.7.1 (of Annex VI, voor oudere diploma's) van de EU-Richtlijn, kun je zien of je met jouw diploma in aanmerking komt voor automatische erkenning en welk aanvullend certificaat daar eventueel voor vereist is.

Als je architectuurdiploma niet is opgenomen onder Annex V 5.7.1 (of Annex VI), dan kom je niet in aanmerking voor automatische erkenning en kun je erkenning van je buitenlandse beroepskwalificaties aanvragen (op basis van het algemene stelsel van de richtlijn).

Aan de behandeling van verzoeken voor automatische erkenning zijn geen kosten verbonden.

Vraag hier een automatische erkenning van je buitenlandse kwalificaties aan*

*Vul het formulier zo volledig mogelijk in en volg de instructies nauwkeurig op. Na ontvangst van je verzoek ontvang je een e-mail met een bevestiging van ontvangst, een toelichting op de procedure en nadere instructies.

Erkenning buitenlandse beroepskwalificaties interieurarchitectuur, tuin- en landschapsarchitectuur en stedenbouw uit EU-lidstaten, EER-lidstaten of Zwitserland

Wanneer je in het bezit bent van buitenlandse kwalificaties in een van de andere drie disciplines, interieurarchitectuur, Tuin- en Landschapsarchitectuur of Stedenbouw, dan kun je een verzoek tot erkenning van je beroepskwalificaties indienen.

— Als je een geldige opleidingstitel hebt in een van de andere drie disciplines, interieurarchitectuur, tuin- en landschapsarchitectuur of stedenbouw, plus een aanvullend certificaat uit hetzelfde land waaruit je beroepsbevoegdheid in dat land blijkt, dan moeten je beroepskwalificaties in beginsel worden erkend. Als er aanzienlijke verschillen zijn ten opzichte van de Nederlandse opleidingsvereisten, dan kunnen er compenserende maatregelen worden opgelegd (aanpassingsstage of proeve van bekwaamheid) of kan erkenning geweigerd worden

— Beschik je niet over het aanvullende certificaat, dan kan wel je opleidingstitel worden erkend, maar moet je eerst aan de Nederlandse beroepservaringperiode voldoen, voordat je kunt worden ingeschreven.

Het principe van erkenning is gebaseerd op artikel 12 van de EU-Richtlijn 2005/36/EG dat gaat over de erkenning van beroepskwalificaties. Dit zogenaamde ’algemene stelsel’ is voor Nederland nader uitgewerkt in de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties.

Aan de behandeling van verzoeken om erkenning onder het algemene stelsel zijn kosten verbonden.

Vraag hier erkenning van je buitenlandse beroepskwalificaties aan*

*Vul het formulier zo volledig mogelijk in en volg de instructies nauwkeurig op. Na ontvangst van je verzoek ontvang je een e-mail met een bevestiging van ontvangst, een toelichting op de procedure en nadere instructies.

Buitenlandse beroepskwalificaties uit ‘derde landen’ (niet EU, EER of Zwitserland)


Wanneer je in het bezit bent van buitenlandse kwalificaties in de discipline interieurarchitectuur, architectuur, tuin- en landschapsarchitectuur of stedenbouw uit een ‘derde land’ (niet EU, EER of Zwitserland), dan kun je een verzoek tot erkenning van je buitenlandse beroepskwalificaties indienen.

— Als je een geldige opleidingstitel hebt in een van de vier disciplines plus een aanvullend certificaat uit hetzelfde land waaruit je beroepsbevoegdheid in dat land blijkt, dan moeten je beroepskwalificaties in beginsel worden erkend, mits de opleidingstitel voldoet aan de wettelijke minimale opleidingsvereisten

— Beschik je niet over het aanvullende certificaat, dan kan wel je opleidingstitel worden erkend, maar dan moet je eerst aan de Nederlandse beroepservaringperiode voldoen, voordat je kunt worden ingeschreven

Het principe van erkenning van beroepskwalificaties is gebaseerd op de artikelen 9 tot en met 12 en artikel 12c van de Wet op de architectentitel.

Aan de behandeling van verzoeken om erkenning van beroepskwalificaties uit ‘derde landen’ zijn kosten verbonden.

Vraag hier erkenning van je buitenlandse beroepskwalificaties aan*

*Vul het formulier zo volledig mogelijk in en volg de instructies nauwkeurig op. Na ontvangst van je verzoek ontvang je een e-mail met een bevestiging van ontvangst, een toelichting op de procedure en nadere instructies.

Tijdelijke of incidentele dienstverrichting (EU, EER of Zwitserland)


Als je met een buitenlandse beroepskwalificatie tijdelijk of incidenteel in Nederland wil werken en gevestigd bent in een EU-lidstaat, de EER of Zwitserland, dan kun je voor de duur van de dienstperiode ingeschreven worden in het Nederlandse architectenregister. In zo’n geval nemen we dus eigenlijk tijdelijk een buitenlandse registratie over.

Het principe van vrije dienstverrichting is gebaseerd op artikel 5 van de EU-Richtlijn 2005/36/EG, dat gaat over de erkenning van beroepskwalificaties.

Aan de behandeling van verzoeken om inschrijving voor tijdelijke of incidentele dienstverrichting zijn geen extra kosten verbonden.

Neem contact op met het Architectenregister als je een tijdelijke registratie wil als dienstverrichter op basis van je buitenlandse beroepsbevoegdheid