Bureau Architectenregister beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor een leven lang leren.

 

 

nieuw bestuur Architectenregister

Vanaf 1 januari is er een geheel nieuw bestuur van het Architectenregister. Roel Steenbeek is als voorzitter Annemiek Rijckenberg opgevolgd. Het uitgebreidere profiel van Roel is te lezen op onze website.

Maartje Luisman en Evelien van Veen volgen Henk Döll en Harm Post op na twee benoemingsperioden. Luisman is voorgedragen door de beroepsorganisaties en is een breed georiënteerde stedenbouwkundige met een grote affiniteit voor complexe projecten en processen. Ze is directielid bij SVP Architectuur en Stedenbouw in Amersfoort en is onder meer bestuurslid en vice-voorzitter geweest bij BNA. 

Van Veen maakt als ‘ongeorganiseerde’ deel uit van het bestuur en beschikt over brede ervaring en veel contacten in de architectenwereld door achtereenvolgens (mede) eigenaar te zijn van Drost + Van Veen Architecten BV en van Van Veen Architecten BV te Rotterdam.

Op 6 december 2018 zijn de nieuwe bestuursleden gepresenteerd tijdens een door het Architectenregister georganiseerd congres.

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

Dutch Green Building Council

Prijs

€1000

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€205

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€205

Beroepservaringperiode

Iedereen die na 31 december 2014 een diploma heeft behaald aan een erkende opleiding moet eerst beroepservaring opdoen voordat hij of zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren.

 

 

Beroepservaringsperiode

Titelbescherming

Een ieder die meent dat een individu of een bureau onrechtmatig een door de Wet op de architectentitel beschermde titel voert, kan dit bij Bureau Architectenregister melden. Wanneer na een vooronderzoek blijkt dat de melding terecht is, gaat Bureau Architectenregister bepalen welke actie het meest effectief is om het onrechtmatig titelgebruik te doen stoppen.

Bij voortdurend onrechtmatig titelgebruik kan een gerechtelijke procedure worden aangespannen. De rechter kan daarbij een dwangsom opleggen om het staken van het titelgebruik af te dwingen. 

Het staat iedere ingeschrevene vrij zelf een overtreder te manen het titelgebruik te staken of een gerechtelijke procedure te starten. Bureau Architectenregister kan hierin adviseren.

Onrechtmatig titelgebruik melden