Bureau Architectenregister beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor een carrière lang leren.

 

 

Persoonlijke inlogomgeving

We werken op dit moment hard aan onze nieuwe digitale omgeving. Door de technische aanpassingen kan het zijn dat u tijdelijk wat ongemak ondervindt, bijvoorbeeld doordat u later van ons reactie ontvangt dan u van ons gewend bent. Onze excuses hiervoor.

In uw persoonlijke inlogomgeving kunt u veel zaken zelf regelen, zo kunt u een Verklaring van inschrijving downloaden in verschillende talen, uw gevolgde bij- en nascholing bijhouden, uw adresgegevens wijzigen en financiële gegevens beheren. 

Let op: we verzoeken u niet zelf de jaarlijkse bijdrage 2020 naar ons over te maken. U kunt wachten totdat we u de factuur sturen. Wilt u geen omkijken hebben naar de betaling van de jaarlijkse bijdrage? Stap dan over op automatische incasso. Dat kunt u zelf regelen door in te loggen in uw persoonlijke inlogomgeving. 

Heeft u vragen? Kijk op onze website of neem contact met ons op.

 

Agenda bij- en nascholing

Aanbieder

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Prijs

€1400

Aanbieder

Dutch Green Building Council

Prijs

€770

Aanbieder

BNA Academie

Prijs

€175

Beroepservaringperiode

Iedereen die na 31 december 2014 een diploma heeft behaald aan een erkende opleiding moet eerst beroepservaring opdoen voordat hij of zij kan worden ingeschreven in het architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mag voeren. 

Er zijn twee manieren om de beroepservaringperiode te doorlopen: de zelfstandige route en het geïntegreerde programma. Afgestudeerden van de Academies voor Bouwkunst kunnen meestal direct ingeschreven worden in het architectenregister. Wel moeten zij een verklaring meesturen waarin de examencommissie aangeeft dat voldaan is aan de eindtermen van de Regeling Beroepservaringperiode.

 

 

Beroepservaringsperiode

Buitenlandse beroepskwalificaties

Om voor automatische erkenning zoals bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG in aanmerking te komen, dient een kandidaat een opleiding gevolgd te hebben die vermeld staat op Annex V van Richtlijn 2005/36/EG en het bijbehorend beroepservaringscertificaat te hebben. Hierbij geldt dat iemand die een studie in het ene land en een beroepservaringsperiode in een ander land heeft voltooid ('gemengde kwalificaties'), in beginsel niet in aanmerking komt voor automatische erkenning. Bovendien is de automatische erkenningsprocedure alleen mogelijk voor architecten.

Hier leest u meer over dit onderwerp.